Drukuj

Gospodarka cyrkularna szansą dla europejskiego recyklingu New Circular Economy package will support plastics recycling

Gospodarka cyrkularna szansą dla europejskiego recyklingu
Podczas dorocznego spotkania stowarzyszenia Plastics Recyclers Europe, które odbyło się w dn. 18-19 czerwca w Brukseli, unijny komisarz ds. środowiska przedstawił szczegóły prac Komisji Europejskiej nad pakietem dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym. Karmenu Vella zapowiedział, że nowe propozycje dotyczyć będą nowej strategii zagospodarowania odpadów, wyższych celów recyklingu, wprowadzenia regulacji w zakresie projektowania produktów oraz innowacyjności i rozwoju.

- Przewidujemy, że ograniczenie liczby odpadów - nie tylko z tworzyw - jak również wdrożenie ecodesignu, powtórnego użycia, recyklingu oraz innych regulacji może przynieść oszczędności netto w wysokości 600 mld euro, co stanowi 8 proc. rocznych obrotów europejskiej gospodarki - powiedział Vella.

Podczas konferencji stowarzyszenie Plastics Recyclers Europe zaprezentowało raport dotyczący oceny wpływu zwiększonych celów recyklingu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w dokumencie, wyższy poziom recyklingu będzie mieć znaczący wpływ na ograniczenie emisji w branży tworzyw sztucznych. Ponadto autorzy raportu przekonują, że osiągnięcie celu 60-procentowego poziomu recyklingu odpadów z tworzyw w 2025 roku wiąże się z koniecznością budowy 250 nowych zakładów sortujących oraz 300 nowych zakładów recyklingowych na terenie Europy. Poczynione inwestycje przyczynią się do utworzenia 120 tys. nowych miejsc pracy.

- W Europie wciąż nie możemy właściwie zagospodarować ok. 74 proc. odpadów z tworzyw sztucznych, są one bowiem składowane na wysypiskach lub spalane - powiedział Ton Emans, prezydent PRE. - Poprawiony pakiet dotyczący gospodarki cyrkularnej powinien koncentrować się na zmianie tej sytuacji. Nasza organizacja czynnie wspiera Komisję Europejską w pracach zmierzających do stworzenia gospodarki o obiegu zamkniętym.

Podczas brukselskiego spotkania na kolejną, dwuletnią kadencję został wybrany został zarząd organizacji. Ton Emans ponownie został wybrany prezydentem stowarzyszenia.