Gospodarka cyrkularna szansą dla europejskiego recyklingu

Gospodarka cyrkularna szansą dla europejskiego recyklingu
Podczas dorocznego spotkania stowarzyszenia Plastics Recyclers Europe, które odbyło się w dn. 18-19 czerwca w Brukseli, unijny komisarz ds. środowiska przedstawił szczegóły prac Komisji Europejskiej nad pakietem dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym. Karmenu Vella zapowiedział, że nowe propozycje dotyczyć będą nowej strategii zagospodarowania odpadów, wyższych celów recyklingu, wprowadzenia regulacji w zakresie projektowania produktów oraz innowacyjności i rozwoju.

- Przewidujemy, że ograniczenie liczby odpadów - nie tylko z tworzyw - jak również wdrożenie ecodesignu, powtórnego użycia, recyklingu oraz innych regulacji może przynieść oszczędności netto w wysokości 600 mld euro, co stanowi 8 proc. rocznych obrotów europejskiej gospodarki - powiedział Vella.

Podczas konferencji stowarzyszenie Plastics Recyclers Europe zaprezentowało raport dotyczący oceny wpływu zwiększonych celów recyklingu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w dokumencie, wyższy poziom recyklingu będzie mieć znaczący wpływ na ograniczenie emisji w branży tworzyw sztucznych. Ponadto autorzy raportu przekonują, że osiągnięcie celu 60-procentowego poziomu recyklingu odpadów z tworzyw w 2025 roku wiąże się z koniecznością budowy 250 nowych zakładów sortujących oraz 300 nowych zakładów recyklingowych na terenie Europy. Poczynione inwestycje przyczynią się do utworzenia 120 tys. nowych miejsc pracy.

- W Europie wciąż nie możemy właściwie zagospodarować ok. 74 proc. odpadów z tworzyw sztucznych, są one bowiem składowane na wysypiskach lub spalane - powiedział Ton Emans, prezydent PRE. - Poprawiony pakiet dotyczący gospodarki cyrkularnej powinien koncentrować się na zmianie tej sytuacji. Nasza organizacja czynnie wspiera Komisję Europejską w pracach zmierzających do stworzenia gospodarki o obiegu zamkniętym.

Podczas brukselskiego spotkania na kolejną, dwuletnią kadencję został wybrany został zarząd organizacji. Ton Emans ponownie został wybrany prezydentem stowarzyszenia.