Gospodarka elektroodpadami, czyli wiosenne porządki dla planety

Innowacje w przetwarzaniu elektrośmieci

Ilość elektroodpadów stale przyrasta, co wynika z szybkiego tempa postępu technologicznego i coraz krótszego cyklu życia elektronicznych urządzeń. Nowoczesne technologie, takie jak recykling, automatyzacja procesów segregacji, śledzenie cyfrowe czy też innowacyjne metody odzysku surowców, odgrywają kluczową rolę w radzeniu sobie z tym wyzwaniem. Obróbka mechaniczna elektrośmieci pozwala na sortowanie i rozdrabnianie urządzeń na użyteczne materiały. Natomiast metody hydrometalurgiczne i elektrometalurgia to procesy, które izolują cenne metale do ponownego wykorzystania. W Zawierciu Grupa Elemental finalizuje budowę jednego z najnowocześniejszych w Europie zakładów odzyskiwania cennych surowców z odpadów elektronicznych.

- Elemental dostarcza odbiorcom pozyskane metale szlachetne z grupy platynowców, m.in. platynę, pallad, rod, a także złoto i srebro. Zajmuje się recyklingiem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, katalizatorów samochodowych oraz baterii litowo-jonowych. Dodatkowo działalność firmy obejmuje recykling metali nieżelaznych (tzw. urban mining) poprzez pozyskanie odpadów zawierających metale nieżelazne i metale szlachetne od podmiotów prowadzących zbiórkę na całym świecie. Stosujemy nowoczesne technologie, aby maksymalnie wykorzystać potencjał odzyskiwania surowców i docelowo minimalizować negatywny wpływ na środowisko - dodaje Piotr Żukowski.

gospodarka-elektroodpadami-2

Trendy w Unii Europejskiej

UE stawia na gospodarkę o obiegu zamkniętym (ang. circular economy), w której odpady stają się surowcami. Dyrektywy unijne promują ekodesign, czyli projektowanie urządzeń łatwych w naprawie i recyklingu. Kraje członkowskie są także zobowiązane do osiągnięcia wysokich poziomów zbiórki i przetwarzania elektrośmieci. Jak pokazuje raport “Gospodarka elektroodpadami. Wyzwania na lata 2019-2023” , UE mogłaby oszczędzić około 630 miliardów dolarów netto każdego roku, tj. około 3 proc. PKB. Stąd też przejście na regeneracyjny system gospodarczy jest jednym z najwyższych priorytetów Wspólnoty Europejskiej.

- Identyfikowanie problemów środowiskowych oraz opracowywanie rozwiązań mających na celu zachowanie różnorodności życia na Ziemi to kluczowe dziś zadanie w nowoczesnym przemyśle. To kwestia, która stawia na agendzie ochronę ekosystemów, zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych oraz ograniczenie negatywnego wpływu działalności człowieka na środowisko. Poprzez promowanie zasad gospodarki obiegu zamkniętego Elemental Holding wspiera ideę zrównoważonego rozwoju, redukując emisję CO2 i minimalizując szereg innych negatywnych skutków dla środowiska. Firma wpływa tym samym na rozwój racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi, w szczególności metalami, ale także zasobami paliw i energii - podkreśla Piotr Żukowski.

[3] dzienbezelektrosmieci.pl