Grupa Azoty Police z dostępem do niskokadmowych fosforytów

Grupa Azoty Police z dostępem…

Grupa Azoty Police podpisała umowę, która gwarantuje spółce do 2021 roku dostęp do niskokadmowych złóż fosforytów. Trójstronny kontakt pomiędzy Grupą Azoty Police (kupującym), Ameropa AG (sprzedającym) oraz Somiva SA (producentem - kopalnią fosforytu) 5 lutego w Szwajcarii ze strony polickiej spółki podpisali prezesi: Wojciech Wardacki i Włodzimierz Zasadzki. Niskokadmowy fosforyt to podstawowy surowiec do produkcji nawozów wieloskładnikowych (w tym niskokadmowych). Zawarta dziś umowa obowiązuje do 28 lutego 2021 roku. Całkowita wartość umowy jest szacowana na 64 mln dolarów.

- Zagwarantowanie długoterminowego dostępu do źródeł fosforytów niskokadmowych staje się priorytetem i strategiczną decyzją dla każdego producenta nawozów kierowanych na rynek europejski. Podpisanie tej umowy gwarantuje Grupie Azoty Police dostawy fosforytu niskokadmowego ze stabilnego źródła o zweryfikowanej jakości, dającej gwarancję spełnienia unijnych wymagań teraz i w przyszłości - powiedział Wojciech Wardacki.

Somiva SA od 2011 roku posiada 25-letnią koncesję wydobycie kopalin Ndiendoury-Ouali Diala w regionie Matam (północny wschód Senegalu). To tzw. „duża koncesja”. Pierwsze kopaliny spółka wysłała do klientów w trzecim kwartale 2014 roku. Od 2015 roku SOMIVA dostarcza fosforyty klientom w Europie, Afryce, na Bliskim Wschodzie, w Ameryce Północnej i Południowej.

Grupa Azoty Police od lat kupuje fosforyty od głównych i najbliższych logistycznie producentów, czyli z krajów Afryki Północnej, przede wszystkim z Maroka i Algierii, a także z Senegalu, Izraela czy Egiptu. Dotychczasowe zapotrzebowanie na nawozy niskokadmowe wynikało ze specyficznych wymagań niektórych odbiorców (np. skandynawskich). Skala produkcji takich nawozów stanowiła niewielki udział w całości. Jednakże w związku z możliwymi zmianami w prawodawstwie Unii Europejskiej, Grupa Azoty Police zabezpiecza w ten sposób pozyskanie długoterminowego dostawcy tego typu surowca.


Czytaj więcej:
Umowy 152