Grupa Azoty ZAK S.A. z medalem za wynalazczość

Grupa Azoty ZAK S.A. z medalem…
Grupa Azoty ZAK S.A., dzięki opracowaniu idei dodatku do tworzyw sztucznych we współpracy z Instytutem Chemii Przemysłowej w Warszawie, otrzymała Platynowy Medal podczas 10. Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków (International Warsaw Invention Show, IWIS 2016).

Nagrodzony projekt to wynik doświadczenia i dorobku badawczego IchP - twórcy modyfikatorów mineralnych do tworzyw oraz Grupy Azoty ZAK S.A. - producenta plastyfikatorów. Wprowadzenie plastyfikatora do modyfikatora mineralnego zaowocowało połączeniem dwóch właściwości i uzyskaniem jednego wielofunkcyjnego dodatku do tworzyw sztucznych. Dodatkowo pozwala on uzyskać poprawę właściwości mechanicznych tworzywa przy jednoczesnym ograniczeniu palności i emisji dymu w trakcie spalania modyfikowanego tworzywa.

International Warsaw Invention Show to wystawa organizowana przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej oraz Politechnikę Warszawską. Wydarzenie oferuje możliwość zarówno zaprezentowania, jak i zapoznania się z obecnymi międzynarodowymi trendami w dziedzinie wynalazczości.


Plastyfikatory do tworzyw sztucznych (Oxoviflex®), alkohole OXO, aldehydy
 

Plastyfikatory do tworzyw sztucznych (Oxoviflex®), alkohole OXO, aldehydy

Polska, 47-220 Kędzierzyn Koźle, Mostowa 30A


Reportaże

Forum

Yellow

Docisk agregatu w maszynach hydraulicznych Engel. 2019-04-01

Slawekslawomir

Aglomeracja- źródła 2019-03-13

Jowizna89

Opłacalność przewijania folii stretch 2019-03-12

Piotrzawadzinski

Głowica do Wytłaczarki vs. średnica ślimaka 2019-02-21

Akino31

Własna firma produkcyjna 2019-01-30