Grupa Azoty chce spalarni odpadów w Tarnowie

Grupa Azoty chce spalarni odpadów w Tarnowie
W miniony piątek (20 marca) podczas inauguracyjnego posiedzenia Rady Gospodarczej działającej przy Prezydencie Miasta Tarnowa Romanie Ciepieli przedstawiciele Grupy Azoty przekazali "Studium wykonalności zintegrowanego projektu gospodarki odpadami i energetyki". Celem projektu jest organizacja gospodarki odpadami komunalnymi na terenie regionu tarnowskiego, ograniczenie emisji do środowiska oraz optymalizacja dostaw ciepła. Studium zostało opracowane z punktu widzenia mieszkańców, beneficjentem jest Gmina Tarnów.

– Projekt ten wykorzystuje naturalną synergię pomiędzy przemysłem i infrastrukturą energetyczną oraz gospodarką odpadami w Tarnowie, a także pozwoli na rozwiązanie szeregu problemów Gminy Tarnów i stworzy bodziec do rozwoju regionu – mówi Witold Szczypiński, wiceprezes zarządu oraz dyrektor generalny Grupy Azoty SA.

Dokument, opracowany przez firmę Ramboll Polska Sp. z o.o. na zlecenie Grupy Azoty, wykazuje możliwość uzyskania dużych korzyści dla wszystkich 570 tys. mieszkańców Tarnowa i okolicznych gmin po wybudowaniu Instalacji do Termicznego Przekształcania Odpadów na terenie Grupy Azoty SA i przy jednoczesnym wykonaniu połączenia pomiędzy systemami ciepłowniczymi spółki i miejskiej elektrociepłowni. To pozwoli również zoptymalizować gospodarkę odpadami w całym regionie.

Celem przygotowanej dokumentacji było również dostosowanie systemu gospodarki odpadami na ternie objętym przedsięwzięciem do kryteriów formalno-prawnych, technicznych i ekologicznych zarówno krajowych, jak i europejskich.


Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam,  półprodukty z tworzyw sztucznych
 

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8