Grupa Azoty dziewiąty raz w Respect Index

Grupa Azoty dziewiąty raz w Respect Index
W środę 16 grudnia został ogłoszony nowy skład Respect Index, prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Po raz dziewiąty znalazła się w nim Grupa Azoty, która jest jedną z niewielu spółek utrzymujących się w jego składzie od samego początku istnienia.

Nieprzerwana obecność Grupy Azoty w Respect Index jest ogromnym wyróżnieniem oraz docenieniem podejmowanych działań. Jest to także mobilizacja do dalszego podnoszenia standardów. Celem projektu Respect jest wyłonienie spółek zarządzanych w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. Tym samym projekt ten podkreśla atrakcyjność inwestycyjną spółek giełdowych.

Notowanie w Respect Index poprzedzone jest trzyetapowym procesem weryfikacji, który sfinalizowany jest przeprowadzeniem audytu przez firmę zewnętrzną. Oceniana jest kompleksowość działań podejmowanych, które stanowią wyraz ich szeroko rozumianej odpowiedzialności społecznej. Analizowane są czynniki środowiskowe, społeczne oraz ekonomiczne.


Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam,  półprodukty z tworzyw sztucznych
 

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8