Grupa Azoty z kluczową umową na dostawy gazu

Grupa Azoty z kluczową umową…
Grupa Azoty oraz PGNiG SA podpisały 13 kwietnia nową umowę na dostawy gazu ziemnego. Na mocy umowy ramowej i podpisanych kontraktów dwustronnych PGNiG będzie dostarczało gaz ziemny do 5 spółek z Grupy Azoty - do spółek w Tarnowie, w Puławach, w Policach, w Kędzierzynie oraz do Siarkopolu w Grzybowie.

Umowa obowiązuje do września 2019 roku. Wielkość dostaw w całym okresie obowiązywania umowy może wynieść łącznie nawet 4,5 mld m sześc. gazu. Wartość kontraktu szacuje się na ok. 3,3 mld zł.

- Wynegocjowana umowa stanowi nowy etap współpracy pomiędzy naszymi spółkami - powiedział Mariusz Bober, prezes Grupy Azoty. - Dzięki podpisaniu kontraktów otrzymujemy nie tylko gwarancję stabilnych dostaw, ale także rynkowe mechanizmy zapewniające pozyskiwanie gazu w cenach powiązanych z indeksami giełdowymi. Umowa wprowadza innowacyjne rozwiązania dla realizowanych dostaw, które wynikają z konkurencyjnej oferty naszego strategicznego dostawcy surowca - PGNiG. Nie bez znaczenia jest również fakt, że nasza współpraca oparta o rynkowe rozwiązania to zacieśnienie współpracy dwóch kluczowych dla polskiej gospodarki grup kapitałowych.

PGNiG SA i Grupa Azoty podpisały umowę ramową określającą ogólne zasady współpracy pomiędzy stronami oraz kontrakty indywidualne dotyczące zakupu gazu ziemnego przez każdą ze spółek z Grupy Azoty. Zawarta umowa ramowa ma charakter otwarty i umożliwia zawieranie dodatkowych kontraktów na kolejne wolumeny w przyszłości.

- Podpisana dzisiaj umowa z naszym największym, a zarazem strategicznym odbiorcą gazu, to nowe otwarcie w historii naszych relacji - powiedział Maciej Woźniak, wiceprezes zarządu PGNiG ds. Handlowych. - Cieszę się, że wypracowaliśmy z Grupą Azoty nowe, satysfakcjonujące zasady kilkuletniej współpracy. Stale wsłuchujemy się w potrzeby naszych klientów i dzięki temu PGNiG ma na zliberalizowanym rynku bardzo korzystną ofertę sprzedaży gazu, a nasi klienci cieszą się bezpiecznymi i przewidywalnymi warunkami dostaw. Jestem przekonany, że pozwoli to PGNiG nie tylko utrzymywać pozycję lidera na rynku gazu ziemnego w Polsce, ale również przyczyni się do szybkiego wzrostu sprzedaży.


Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery
 

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8