Grupa Azoty z wysokim zyskiem kwartalnym

Grupa Azoty z wysokim zyskiem kwartalnym
Grupa Azoty odnotowała w III kw. br. dobre wyniki finansowe. W okresie lipiec-wrzesień br. spółka wypracowała przychody w wysokości 2,4 mld zł (2,27 mld zł w analogicznym okresie ub.r.), zysk na działalności operacyjnej wyniósł 103,9 mln zł (1,9 mln zł r/r), zaś zysk netto wyniósł 82,1 mln zł (wobec 9,2 mln zł w III kw. 2014 r.).

Także w perspektywie minionych trzech kwartałów br. wyniki Grupy Azoty są lepsze aniżeli w analogicznym okresie ubiegłego roku. W okresie styczeń-wrzesień br. spółka osiągnęła przychody w wysokości 7,52 mld zł (I-III 2014: 7,34 mld zł), zysk na działalności operacyjnej wyniósł 639,1 mln zł (294,3 mln zł r/r), zaś zysk netto sięgnął 539,7 mln zł (wobec 250,2 mln zł w I-III 2014 r.)

W III kw. br. dobre wyniki odnotował segment Nawozy-Agro. Przy przychodach w wysokości 1,47 mld zł wynik segmentu na działalności operacyjnej (EBIT) wyniósł 131,43 mln zł, przy 1,21 mld przychodów i wyniku EBIT 33,67 mln zł w III kw. ub.r. W pozostałych segmentach, podobnie jak w III kw. ub.r., spółka poniosła stratę na działalności operacyjnej - w segmencie Tworzywa wyniosła ona 18,4 mln zł przy przychodach 291,9 mln zł (III kw. 2014: strata 18,5 mln zł przy przychodach 374,58 mln zł).

Do najważniejszych wydarzeń kwartału w Grupie Azoty należało m.in. rozpoczęcie realizacji kolejnych etapów programu inwestycyjnego do roku 2020. 1 lipca wmurowano akt erekcyjny pod budowę drugiej Instalacji Granulacji Mechanicznej - największego projektu realizowanego obecnie w obszarze nawozowym w Tarnowie. Realizacja projektu umożliwi rozszerzenie katalogu oferowanych produktów. Nowa instalacja pozwoli również na dwukrotne zwiększenie zdolności produkcyjnych Saletrosanu i innych nawozów granulowanych mechanicznie. Natomiast 21 września podpisano akt erekcyjny pod budowę instalacji poliamidu 6. Inwestycja o wartości 320 mln zł pozwoli Grupie Azoty na zwiększenie zdolności produkcyjnych poliamidu 6 do 170 tys. ton rocznie.


Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam,  półprodukty z tworzyw sztucznych
 

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8