Grupa Azoty zakontraktowała przewozy kolejowe

Grupa Azoty zakontraktowała przewozy kolejowe
Podpisany 16 października dwuletni kontrakt między PKP Cargo a spółkami wchodzącymi w skład Grupy Azoty obejmuje przewozy chemii, kontenerów i innych towarów. Stanowi on kontynuację i rozszerzenie dotychczasowych umów - do spółek obsługiwanych przez największego polskiego przewoźnika dołączył bowiem niedawno nabyty przez Azoty grzybowski Siarkopol.

Realizacja umów wymaga uruchomiania średnio ośmiu pociągów dziennie. Ponadto transporty są realizowane także w systemie przewozów rozproszonych (pojedynczymi wagonami). Najdłuższe połączenia w ramach nowych umów to połączenia do portów morskich, realizowane z Puław, Tarnowa i Strzegomka, których długość wynosi kilkaset kilometrów.

PKP Cargo będzie wozić towary od producentów z Grupy Azoty między innymi do polskich portów morskich, do odbiorców w kraju, a także zrealizuje przewozy towarów w imporcie i na eksport. Część transportów obejmie wymianę towarów pomiędzy podmiotami z Grupy Azoty. W obsługę przewozów są zaangażowane wszystkie zakłady przewoźnika. Na podstawie nowego kontraktu PKP Cargo obsłuży spółki GA z Tarnowa, Puław, Kędzierzyna-Koźla, Polic, Grzybowa (Siarkopol) i Gdańska (Fosfory).

- Zarządzanie łańcuchem dostaw surowców i produktów do i ze spółek rozlokowanych w całej Polsce to ogromne wyzwanie logistyczne - mówi Marek Kapłucha, wiceprezes zarządu Grupy Azoty. - Co roku różnymi sposobami transportujemy miliony ton nawozów, produktów chemicznych i podstawowych surowców do ich wytworzenia. Od wielu lat w obszarze transportu kolejowego współpracujemy z PKP Cargo. Naturalną konsekwencją dobrej współpracy było rozszerzenie jej na przejętą w ubiegłym roku kopalnię siarki Siarkopol.

Oprócz przewozów chemii i kontenerów, PKP Cargo i spółki z grupy kapitałowej polskiego przewoźnika realizują dla Grupy Azoty między innymi przewozy węgla, spedycję samochodową w kraju, spedycję kolejową za granicą oraz obsługę graniczną i celną w imporcie ze wschodu.

Czytaj więcej: Logistyka 18 Chemikalia 188

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam,  półprodukty z tworzyw sztucznych
 

Aktualizacja

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8