Grupa Boryszew nawiązuje współpracę z toruńskim uniwersytetem

Grupa Boryszew nawiązuje współpracę… W dn. 21 stycznia przedstawiciele Uniwersytetu Mikołaja Kopernika - rektor UMK prof. Andrzej Tretyn, prorektor prof. Wojciech Wysota i dziekan Wydziału Chemii prof. Edward Szłyk - spotkali się z głównym udziałowcem Grupy Boryszew, Romanem Karkosikiem, jej prezesem Jarosławem Michniukiem i członkiem zarządu Mikołajem Budzanowskim. Celem spotkania, w którym uczestniczyła także poseł Iwona Michałek, było omówienie możliwości współpracy w zakresie badań naukowych i kształcenia.

Zgodnie z przyjętymi założeniami współpracy, studenci UMK otrzymają możliwość odbywania staży krajowych i zagranicznych w firmach należących do spółki, a uniwersytet przygotuje ofertę studiów i kursów dla jej pracowników. Niezwykle istotnym efektem współpracy będzie stworzenie centrum badawczego w zakresie działalności spółki, zwłaszcza w dziedzinie chemii nowoczesnych materiałów.

Do współpracy z Grupą Boryszew zostaną włączone także uczelnie publiczne z Bydgoszczy: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy oraz Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.

Przedsiębiorstwa wchodzące w skład grupy kapitałowej Boryszew SA działają w zakresie przemysłu chemicznego, motoryzacyjnego i metalurgii. Firma zatrudnia ponad 7,5 tysiąca pracowników, a poprzez zagraniczne spółki zależne działa na wielu rynkach na całym świecie. Plany rozwoju firmy obejmują m.in. tereny dawnych zakładów chemicznych Elana w Toruniu.

Grupa Boryszew


Czytaj więcej:
Nauka 90