Grupa Erema kontynuuje wzrost

Grupa Erema kontynuuje wzrost

Grupa Erema świętuje najbardziej udany rok w historii firmy. Skonsolidowane łączne obroty w roku finansowym 2018/19 w wysokości ponad 180 milionów euro oznaczają wzrost o 16 procent w porównaniu z rokiem ubiegłym. Obecnie w 108 krajach na całym świecie pracuje ponad 6 000 maszyn do recyklingu tworzyw sztucznych marki Erema. Grupa rozpoczyna nowy rok finansowy 2019/20 od zmian personalnych na szczeblu kierowniczym oraz rozbudowy siedziby głównej firmy w austriackim Ansfelden.

Branża tworzyw sztucznych przechodzi zmiany. Zarówno polityczne jak i dobrowolne inicjatywy oraz znaczne ograniczenie eksportu odpadów tworzyw sztucznych do Chin doprowadziły do zwiększenia inwestycji technologie recyklingu wysokiej jakości. Rosnący popyt znajduje odzwierciedlenie w rekordowych obrotach grupy Erema. Połowa tego wolumenu została wygenerowana w Europie.

Wzrost ten wynika z rosnącej sprzedaży na wszystkich trzech rynkach recyklingu na całym świecie: na rynku usług postkonsumenckich (zanieczyszczone i zużyte tworzywa sztuczne), usług przemysłowych (czyste odpady poprodukcyjne) oraz recyklingu butelek PET (dopuszczonych do kontaktu z żywnością). W tym ostatnim przypadku zamówienia przychodzące wzrosły prawie trzykrotnie w porównaniu z poprzednimi latami. Wynika to z dużego zapotrzebowania na sprawdzoną technologię Vacurema i oparte na niej nowe procesy, takie jak system Flakes to Preforms XtremeRenew opracowany wspólnie z SIPA. Swoim znakiem rozpoznawczym cieszy się również system Vacunite, wprowadzony na rynek po raz pierwszy w listopadzie 2018 roku.

Trendsetter w rozwiązaniach postkonsumenckich

Znacząco wzrosła również liczba zamówień w segmencie usług postkonsumenckich, która podwoiła się w ciągu trzech ostatnich lat. - Jesteśmy pionierami wyznaczającymi trendy w zakresie rozwiązań dla rozwijającego się przemysłu recyklingowego, który koncentruje się na jakości i staje się coraz bardziej uprzemysłowiony - mówi Manfred Hackl, CEO Grupy Erema.

Zmiany w zarządzaniu

Na początku roku obrotowego 2019/20 Klaus Feichtinger ustąpi na własną prośbę ze stanowiska prezesa zarządu Erema Group GmbH. Będzie jednak nadal wnosił swój know-how jako menedżer w dziedzinie IP i nowych technologii.

Za strategiczne planowanie i stały rozwój całej grupy przedsiębiorstw odpowiedzialni będą prezes Hackl i dyrektor finansowy Horst Wolfsgruber
Markus Huber-Lindinger przejmie jako dyrektor zarządzający obszary technologii i produkcji. Wraz z Michaelem Heitzingerem odpowiedzialnym za sprzedaż, obsługę klienta i planowanie projektów, tworzy duet zarządzający w Eremie. - Jesteśmy przekonani, że taki podział zadań pozwoli nam sprostać wielu wyzwaniom, zarówno pod względem wielkości grupy przedsiębiorstw, jak i szybkich zmian w branży, tak abyśmy mogli kontynuować nasz udany rozwój - mówią Hackl i Heitzinger.

Rozbudowa siedziby firmy

Pod koniec marca uzyskano zgodę na budowę dodatkowej powierzchni produkcyjnej i biurowej, która ma być oddana do użytku wiosną 2020 roku.

JL

Źródło: Erema


Czytaj więcej:
Recykling 1042
Młyny 36

Reportaże

Forum