Grupa Orlen na rynku petrochemicznym

Grupa Orlen na rynku petrochemicznym…
PKN Orlen dokonał bilansu minionego roku na rynku tworzyw sztucznych. Koncern poprzez swoje spółki obecny jest w tym segmencie zarówno w Polsce jak i w Czechach.

Grupa Orlen przyznaje, że w segmencie petrochemicznym plasuje się wśród najsilniejszych tego typu podmiotów w Europie Środkowo-Wschodniej. Segment ten tworzą wybrane instalacje zakładu petrochemicznego w Płocku, spółka Basell Orlen Polyolefins oraz jednostki biznesowe Grupy Unipetrol w Czechach. Orlen jest jedynym producentem olefin, poliolefin oraz większości petrochemikaliów w Polsce i w Czechach.

W 2010 r. nastąpiła poprawa sytuacji rynkowej w petrochemikaliach, która miała wpływ na ceny produktów petrochemicznych, głównie olefin. W pierwszej połowie roku odnotowywano ich systematyczny wzrost. Było to skutkiem braku równowagi na rynku – popyt znacznie przewyższał podaż. Efekt ten nasilił się w związku z dużą liczbą remontów instalacji zaplanowanych na ten okres przez europejskich producentów. Trzeci kwartał przyniósł stabilizację sytuacji na rynku i obniżki cen. Natomiast czwarty kwartał rosnące ceny surowców i petrochemikaliów.

Orlen


Wielkość sprzedaży produktów petrochemicznych Grupy ORLEN w latach 2009-2010 (w tys. ton)


Na poziom sprzedaży w 2010 r. wpływ miało ograniczenie wytwarzania niektórych produktów. Przyczyną tej sytuacji był planowany postój technologiczny instalacji olefin w Płocku oraz problemy technologiczne u jednego z głównych odbiorców etylenu z Zakładu Produkcyjnego w Płocku.

Polskie i czeskie zakłady Grupy Orlen wyprodukowały ponad 956 tys. ton etylenu. Oznacza to blisko 3 proc. wzrost w porównaniu z 2009 r. Produkcja propylenu w omawianym okresie osiągnęła poziom 577 tys. ton i była o ok. 0,3 proc. wyższa od uzyskanej rok wcześniej. Wielkość produkcji polipropylenu w 2010 roku wyniosła z kolei 568 tys. ton i była wyższa o 6 proc. od wielkości uzyskanych w 2009 r.

Produkcja polietylenu na instalacjach w Polsce i Czechach ukształtowała się na poziomie 642 tys. ton i także była o 6 proc. większa niż w 2009 roku.

Najważniejszym zadaniem inwestycyjnym zrealizowanym w 2010 r. przez koncern było zakończenie technicznego etapu budowy kompleksu produkcji para ksylenu i kwasu tereftalowego we Włocławku. Rozruch technologiczny obydwu instalacji nastąpił już w 2011 r.

W pozostałych spółkach petrochemicznych Grupy Orlen realizowano programy modernizacji istniejącej infrastruktury. Zakończona została m.in. budowa instalacji butadienu o mocach 120 tys. ton w Unipetrolu w Czechach oraz budowa instalacji tlenowni i doprowadzenie mediów do wytwórni PTA w zakładach Anwil we Włocławku.

Na poziom produkcji petrochemicznej w ubiegłym roku największy wpływ miało zatrzymanie do planowego postoju technologicznego instalacji olefin, a także obiektów powiązanych w zakładzie petrochemicznym w Płocku i instalacji polimerowych w Basell Orlen Polyolefins. Dodatkowym czynnikiem ograniczającym wytwarzanie etylenu była znaczna redukcja − w drugiej połowie 2010 roku − odbioru produktów przez Anwil, spowodowana awarią na wydziale elektrolizy, a skutkująca ograniczeniem w produkcji polichlorku winylu, ze względu na brak podaży chloru.
Wielkość produkcji wybranych petrochemikaliów w PKN Orlen w latach 2009-2010 (w tys. ton)Największymi odbiorcami etylenu i propylenu z zakładów w Płocku byli producenci tworzyw sztucznych: Basell Orlen Polyolefins oraz Anwil. Pozostałe produkty, poza rynkiem krajowym, znajdowały głównych nabywców w Niemczech, Czechach i na Litwie.

Największy udział w strukturze odbiorców surowców petrochemicznych, będących w ofercie PKN Orlen, mieli producenci tworzyw sztucznych. Ponadto istotnymi nabywcami byli producenci kauczuków syntetycznych, etoksylatów - wykorzystywanych do produkcji środków powierzchniowo czynnych, polioli, TDI - wykorzystywanych do produkcji poliuretanów, kaprolaktamu, Bisfenolu A, żywic fenolowych, płynów chłodniczych, bezwodnika ftalowego oraz nawozów sztucznych.

Jeśli chodzi o tworzywa sztuczne, to instalacje Basell Orlen Polyolefins (BOP) wyprodukowały łącznie o ponad 24 tys. ton więcej produktów niż w 2009 r. Ponad 32 proc. sprzedaży produktów z zakładów Basell Orlen Polyolefins ulokowano na rynku polskim. Pozostała część dystrybuowana była w ramach europejskiego systemu łańcucha dostaw firmy LyondellBasell. Głównymi zagranicznymi odbiorcami produktów z Płocka w 2010 roku byli klienci z Niemiec, Włoch, Francji, Belgii i Szwecji, a także z Rosji i Hiszpanii.
Wielkość produkcji poliolefin w BOP w latach 2009-2010 (w tys. ton)

Basell OrlenWielkość sprzedaży poliolefin BOP w latach 2009-2010 (w tys. ton)

BOP