Grupa PCC Rokita inwestuje w poliuretany

Grupa PCC Rokita inwestuje… 29 września 2016 r. spółka zależna od PCC Rokita, PCC PU podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego wieloletnią umowę kredytu z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie inwestycji w zakresie budowy kilku instalacji produkcyjnych. Kwota udzielonego kredytu to 77,5 mln zł.

Grupa PCC Rokita przeznaczy środki pozyskane dzięki kredytowi na budowę szeregu instalacji, tj. instalacji do produkcji prepolimerów, instalacji do produkcji polioli poliestrowych, instalacji do produkcji systemów poliuretanowych oraz instalacji do produkcji polioli polieterowych. Z kredytu Grupa sfinansuje także adaptację laboratoriów wraz z wyposażeniem.

Instalacja do produkcji prepolimerów produkuje już od połowy 2016 r. Rozruch instalacji do produkcji polioli poliestrowych oraz instalacji do produkcji systemów poliuretanowych planowany jest na przełom III i IV kwartału 2016 r. Instalacja do produkcji polioli polieterowych zgodnie z założeniami ma ruszyć na przełomie 2017 i 2018 roku.

Dzięki inwestycjom Grupa wzbogaci swoje portfolio o nowe innowacyjne wyroby, wykorzystywane w takich branżach jak branża meblarska, budowlana, w tym w obszarze izolacji, a także stosowane do nawierzchni sportowych oraz w chłodnictwie.

- Odnotowujemy na rynku wysoki popyt na poliole - mówi Wiesław Klimkowski, prezes zarządu PCC Rokita SA. - Pracujemy nad zwiększeniem zdolności produkcyjnych polioli i systemów poliuretanowych. Inwestycje pozwolą nam rozszerzyć również portfolio produktowe. Na przykład do branży meblarskiej dostarczamy poliole, które stanowią główny i krytyczny surowiec do produkcji zaawansowanych pianek. W zakresie pianek typu VISCO, z tzw. "pamięcią kształtu", jesteśmy jednym z liderów w Europie, która jest najbardziej wymagającym rynkiem na świecie.

- Konsekwentnie rozwijamy się w obszarze polioli, inwestujemy w budowę nowych instalacji - stwierdza Rafał Zdon, wiceprezes zarządu PCC Rokita SA. - Istotnym dla nas było sfinansowanie kolejnych projektów z bankiem gotowym na długoterminową współpracę. Bank Gospodarstwa Krajowego to bardzo poważny partner, który wspiera nas w realizacji kolejnego projektu. To bank szczególnie rozumiejący potrzebę rozwoju krajowego przemysłu. Nasze ambitne plany trudno byłoby zrealizować bez udziału wsparcia kapitału zewnętrznego. Inwestycje w branży chemicznej są kapitałochłonne, ale niezbędne dla kluczowej dla polskiej gospodarki branży chemicznej.

Grupa PCC Rokita w ostatnich latach odnotowuje rokrocznie poprawę wyników oraz wzrost kursu akcji. Obecna strategii zakłada koncentrację na specjalistycznych produktach, wymagających zaawansowanej wiedzy w zakresie badań i rozwoju.

Główna baza produkcyjna Grupy PCC Rokita zlokalizowana jest w Brzegu Dolnym, który stał się "dolnośląskim zagłębiem chemicznym". Firmy usytuowane w okolicach tego miasta są liderami w zakresie innowacji chemicznych na skalę Polską, a w wielu zakresach także europejską.

Czytaj więcej:
Ponad 1100 produktów i formulacji chemicznych
 

Ponad 1100 produktów i formulacji chemicznych dla przemysłu. Plastyfikatory uniepalniające, antyutleniacze/stabilizatory, uniepalniacze, dyspergatory i wiele innych dodatków do tworzyw sztucznych oraz butelki plastikowe

Polska, 56-120 Brzeg Dolny, Sienkiewicza 4