Grupa PCC Rokita opublikowała bardzo dobre wyniki za I kwartał

Grupa PCC Rokita opublikowała… Chemiczna Grupa PCC Rokita, osiągnęła bardzo dobre wyniki za I kwartał 2017 roku. Zysk EBITDA Grupy osiągnął wysoki poziom 54,1 mln zł i był wyższy od zysku w analogicznym okresie ubiegłego roku o 3,7 mln zł (+7,5%). Skonsolidowany zysk netto również wzrósł i wyniósł 33,7 mln zł w porównaniu do 29,7 mln zł za I kwartał 2016 r. (+13,4%). Skonsolidowane przychody Grupy ze sprzedaży wzrosły wobec przychodów okresu analogicznego o 22,1 mln zł (+7,8%). Akcje spółki PCC Rokita, dominującego podmiotu Grupy, notowane są od 2014 roku na rynku regulowanym GPW. Spółka jest uczestnikiem indeksów sWIG80, WIG-chemia, WIGdiv oraz Respect Index.

- Tak dobre wyniki wypracowaliśmy w głównej mierze dzięki sprzyjającej koniunkturze na rynku chloroalkaliów, ceny produktów segmentu Chloropochodne kształtowały się na korzystnym poziomie - mówi Wiesław Klimkowski, Prezes Zarządu PCC Rokita SA. – Utrzymaliśmy także dobre przychody segmentu Poliuretany, mimo niższego popytu rynkowego na poliole. Zawdzięczamy to m. in. naszej strategii dalszego zwiększania udziału produktów specjalistycznych w sprzedaży. Ponad 70% sprzedaży w pierwszym kwartale stanowiły właśnie produkty specjalistyczne.

Grupa w prezentowanym okresie realizowała kolejne etapy inwestycji. W segmencie Poliuretany rozpoczął się rozruch ciągu polioli polieterowych do produkcji półproduktów, instalacji do produkcji polioli poliestrowych oraz instalacji do produkcji systemów poliuretanowych. Uruchomienie regularnej produkcji zaplanowano jeszcze w II kwartale tego roku, co pozwoli na zwiększenie mocy produkcyjnych wytwórni i wzbogacenie oferty produktowej Grupy PCC Rokita. Grupa zapowiedziała również realizację kolejnej inwestycji w segmencie Chloropochodne w zwiększenie mocy produkcyjnych nowoczesnej, ekologicznej instalacji elektrolizy membranowej. Dodatkowo prowadzone były prace związane z rozbudową instalacji tlenku propylenu.

Grupa zwiększa zaangażowanie w Azji. Pod koniec stycznia bieżącego roku sfinalizowana została transakcja zakupu części udziałów spółki produkcyjnej IRPC Polyol w Tajlandii. Na początku lutego 2017 roku zawarto umowę ze spółkami Grupy Petronas, mającą na celu rozpoczęcie przygotowań do realizacji potencjalnej inwestycji produkcyjnej w Malezji.

Mimo realizowanych inwestycji i ambitnych planów, kolejny raz Spółka podzieliła się zyskiem z akcjonariuszami - stwierdza Rafał Zdon, Wiceprezes Zarządu PCC Rokita SA. - Wypłacona dywidenda za rok 2016 w kwocie 7,56 zł na akcję była najwyższą dywidendą w historii obecności PCC Rokita na rynku kapitałowym. Suma wypłaconych w tym okresie dywidend, czyli przez ostatnie trzy lata, wyniosła 15,53 zł na akcję. Tym samym od kilku lat należymy do grona spółek dywidendowych, oferując jedną z najwyższych stóp dywidendy.

Spółka od 2011 roku jest obecna na rynku Catalyst ze swoimi obligacjami. W 2016 roku PCC Rokita przeprowadziła emisję obligacji w ramach IV Programu Emisji Obligacji i pozyskała w ten sposób ponad 80 mln zł. Obecnie Spółka jest w trakcie procesu zatwierdzania przez Komisję Nadzoru Finansowego kolejnego prospektu dla V już Programu Emisji Obligacji.

O spółce

PCC Rokita zajmuje się produkcją i handlem produktami chemicznymi dla najważniejszych branż przemysłu. Są nimi w głównej mierze przemysły: tworzyw sztucznych, chemii przemysłowej i gospodarczej, chłodniczy, farmaceutyczny, spożywczy, budowlany, samochodowy, tekstylny oraz górniczy. Główne kategorie produktów spółki to poliole wykorzystywane w produkcji pianek elastycznych oraz tworzyw poliuretanowych typu CASE (Coatings, Adhesives, Sealants, Elastomers); alkalia, chlor, produkty chloropochodne wykorzystywane w branżach tworzyw sztucznych, chemicznej, papierniczej i spożywczej; produkty fosforopochodne i naftalenopochodne wykorzystywane w branży chemicznej, budowlanej, farmaceutycznej, samochodowej i górniczej.

W skład Grupy Kapitałowej PCC Rokita wchodzi 30 spółek zależnych. Akcje PCC Rokita od 2014 są notowane na GPW. Większościowym akcjonariuszem PCC Rokita jest spółka PCC Spółka Europejska z siedzibą w Duisburgu. Grupa PCC prowadzi ekspansję na rynkach międzynarodowych w pionach Chemia, Energia i Logistyka, zatrudnia obecnie około 3 tys. pracowników w 17 krajach.

Czytaj więcej:
Ponad 1100 produktów i formulacji chemicznych
 

Ponad 1100 produktów i formulacji chemicznych dla przemysłu. Plastyfikatory uniepalniające, antyutleniacze/stabilizatory, uniepalniacze, dyspergatory i wiele innych dodatków do tworzyw sztucznych oraz butelki plastikowe

Polska, 56-120 Brzeg Dolny, Sienkiewicza 4