Grupa PCC Rokita opublikowała wyniki za rok 2017

- Działalność Grupy opiera się na stabilnej bazie finansowania, którą stanowią m.in. środki z emisji obligacji – mówi Rafał Zdon. - W minionym roku ponownie zaoferowaliśmy obligacje o stałym oprocentowaniu. Wszystkie emisje spotkały się z ponadprzeciętnym zainteresowaniem Inwestorów.

Spółka od 2011 roku jest obecna na rynku Catalyst ze swoimi obligacjami. PCC Rokita była pionierem na polskim rynku papierów dłużnych jako emitent oferujący obligacje detaliczne, dedykowane głównie inwestorom indywidualnym. W 2017 roku PCC Rokita przeprowadziła emisję obligacji w ramach piątego już Programu Emisji Obligacji i pozyskała w ten sposób ponad 100 mln zł.

Akcje Spółki są notowane od 2014 roku na GPW. Spółka jest uczestnikiem indeksów sWIG80, WIG-chemia, WIGdiv oraz prestiżowego Respect Index.

PCC Rokita zajmuje się produkcją i handlem produktami chemicznymi dla najważniejszych branż przemysłu. Są nimi w głównej mierze przemysły: tworzyw sztucznych, chemii przemysłowej i gospodarczej, chłodniczy, farmaceutyczny, spożywczy, budowlany, samochodowy, tekstylny oraz górniczy.

Główne kategorie produktów spółki to poliole wykorzystywane w produkcji pianek elastycznych oraz tworzyw poliuretanowych typu CASE (Coatings, Adhesives, Sealants, Elastomers); alkalia, chlor, produkty chloropochodne wykorzystywane w branżach tworzyw sztucznych, chemicznej, papierniczej i spożywczej; produkty fosforopochodne i naftalenopochodne wykorzystywane w branży chemicznej, budowlanej, farmaceutycznej, samochodowej i górniczej.

W skład Grupy Kapitałowej PCC Rokita wchodzi około 30 spółek zależnych. Większościowym akcjonariuszem PCC Rokita jest PCC Spółka Europejska z siedzibą w Duisburgu. Grupa PCC prowadzi ekspansję na rynkach międzynarodowych w dywizjach: Chemia, Energia, Logistyka. PCC SE zatrudnia obecnie ponad 3 tys. pracowników w 17 krajach.

Źródło: Grupa PCC Rokita


Ponad 500 produktów i formulacji chemicznych dla przemysłu. Plastyfikatory uniepalniające, antyutleniacze/stabilizatory
 

Ponad 500 produktów i formulacji chemicznych dla przemysłu. Plastyfikatory uniepalniające, antyutleniacze/stabilizatory, uniepalniacze, dyspergatory i wiele innych dodatków do tworzyw sztucznych

Polska, 56-120 Brzeg Dolny, Sienkiewicza 4