Grupa PCC Rokita opublikowała wyniki za rok 2017

Grupa PCC Rokita opublikowała… Działająca w branży chemicznej Grupa PCC Rokita opublikowała wyniki za rok 2017, z zastrzeżeniem, iż wypracowane zyski trzeba analizować przez pryzmat wysokich wyników 2016 roku.

Na rezultaty roku 2016 w dużym stopniu miały wpływ czynniki jednorazowe, uwzględnione w pozostałej działalności operacyjnej. Eliminując zmiany zysku na pozostałej działalności operacyjnej, Grupa wykazałaby za 2017 rok wzrost zysku netto o blisko 18% i zysku EBITDA o ponad 15%.

Porównując natomiast zysk netto roku 2017 do roku 2013, prezentowanego podczas debiutu giełdowego, zysk ten osiągnął ponad 300% wzrost w ciągu czterech lat notowań akcji.

W 2017 roku Grupa PCC Rokita osiągnęła rekordowe wyniki z działalności dwóch podstawowych segmentów produkcyjnych, jakimi są Chloropochodne i Poliuretany. Grupa wypracowała bardzo wysoki zysk EBITDA na poziomie 266,4 mln zł i zysk netto w kwocie 182,4 mln zł. Marża brutto na sprzedaży Grupy w 2017 roku utrzymała się na wysokim poziomie, blisko 28%.

- To już czwarty rok obecności akcji PCC Rokita na Giełdzie - mówi Wiesław Klimkowski, Prezes Zarządu PCC Rokita SA. - Z dumą możemy stwierdzić, że naszym Inwestorom konsekwentnie dajemy powody do zadowolenia. Kapitalizacja PCC Rokita na koniec minionego roku przekroczyła poziom 2 mld złotych. Na dzień przed publikacją niniejszego raportu kurs zamknięcia notowań akcji osiągnął poziom 113 zł, co razem z wypłaconą dotąd dywidendą, daje blisko czterokrotny wzrost wyceny Spółki od debiutu w roku 2014. Wypłacona w 2017 roku dywidenda w wysokości 7,56 zł na jedną akcję ponownie uplasowała PCC Rokita w czołówce polskich emitentów, oferujących najwyższe stopy dywidendy.

Siłą napędową bardzo dobrych rezultatów były wyniki działalności dwóch podstawowych segmentów produkcyjnych Grupy. W segmencie Chloropochodne przyczyną wzrostów był wysoki poziom marż i wolumenu sprzedaży m.in. z powodu sprzyjającej koniunktury i optymalizacji produkcji. Segment wypracował wzrost EBITDA o 41,5% wobec roku 2016. W segmencie Poliuretany sytuację kreowały wyższe ceny polioli, portfolio wzbogacone o nowe produkty oraz zwiększenie udziałów w sprzedaży produktów specjalistycznych o wyższych marżach. EBITDA segmentu w 2017 roku wzrosła o 22% w stosunku do roku poprzedniego.

- Mamy świadomość wartości, jaką tworzą przemyślane i konsekwentnie realizowane inwestycje - stwierdza Rafał Zdon, Wiceprezes Zarządu PCC Rokita SA. - W segmencie Poliuretany zwiększyliśmy moce produkcyjne, rozważamy także możliwości dalszego podnoszenia potencjału produkcyjnego w tym segmencie. Równocześnie poszerzamy portfolio o nowe produkty, jak poliole poliestrowe. Realizujemy następne inwestycje zwiększające zdolności produkcyjne w segmencie Chloropochodne - dodaje Rafał Zdon.

Spółka aktywnie poszukuje możliwości dalszego rozwoju, w tym dostrzega potencjał wzrostowy, jaki prezentuje Azja. PCC Rokita od 2015 jest zaangażowana w Tajlandii. Kolejnym krokiem zwiększającym obecność Spółki w tym rejonie świata stanowi zawarcie w lutym 2018 roku umowy zakupu następnych udziałów tajskiej spółki produkcyjnej IRPC Polyol. Po sfinalizowaniu transakcji kupna PCC Rokita będzie posiadała 50% udziałów IRPC Polyol. W 2017 roku spółka z Grupy PCC Rokita podpisała umowy ze spółkami koncernu Petronas, jednego z największych na świecie, mające na celu rozpoczęcie przygotowań do realizacji potencjalnej inwestycji produkcyjnej w Malezji.

Czytaj więcej:
Ponad 1100 produktów i formulacji chemicznych
 

Ponad 1100 produktów i formulacji chemicznych dla przemysłu. Plastyfikatory uniepalniające, antyutleniacze/stabilizatory, uniepalniacze, dyspergatory i wiele innych dodatków do tworzyw sztucznych oraz butelki plastikowe

Polska, 56-120 Brzeg Dolny, Sienkiewicza 4