Hasco zmniejsza czas cyklu w formach wtryskowych

Ciepło przepływające przez tytanowy pierścień uszczelniający w przedniej części dyszy jest rozpraszane z formy przez kanały chłodzenia znajdujące się bardzo blisko gniazda. Wkładki formy zostały wykonane w technologii zgrzewania próżniowego przez firmę GWK. Składają się one z kilku części, jednak po specjalnym zgrzewaniu uzyskały właściwości i wytrzymałość monolitu. Jakość łączonych powierzchni została sprawdzona ultradźwiękowo. Aby dodatkowo sprawdzić uszczelnienie zostały również wykonane testy szczelności wkładek pod wysokim ciśnieniem. Badania miały również na uwadze sprawdzenie natężenia przepływu wody przez kanały wkładek w celu zapewnienia oczekiwanego czasu cyklu.

Dostarczona przez GWK technologia pozwaliła na zastosowanie możliwie najbardziej optymalnego położenia kanałów chłodzenia, które w porównaniu z konwencjonalnymi kanałami wierconymi przyczyniły się do skrócenia czasu chłodzenia nawet o 30 proc. oraz uzyskania lepszej jakości produkowanych detali.

Wkładki formy zostały wyposażone w oddzielne obiegi chłodzenia, co pozwoliło na dokonanie bardzo dokładnej regulacji temperatury każdego z gniazd. Umożliwiło to także bezpośredni wpływ na profil temperaturowy formy w celu uzyskania optymalnego czasu cyklu i właściwości detalu. Chłodzenie formy wyposażono w dwa termostaty oraz osiem wkładek z indywidualnie poprowadzonymi kanałami chłodzenia GWK. Optymalny dobór został poprzedzony symulacjami termodynamicznymi formy.

Następnym etapem prac było jak najlepsze przeprowadzenie czynności związanych z wyformowaniem z technologią rdzeni do formowania podcięć.

Sposób wyformowania gwintu w detalu pełni jak wiadomo kluczową rolę w optymalizacji i skróceniu czasu cyklu. W tym celu bardzo ważne jest uzyskanie szybszych prędkości i mniejszych skoków wypychania. W konwencjonalnym systemie wykręcanym droga otwarcia formy jest zamieniana w ruch obrotowy rdzeni za pomocą przekładni zębatej. Taka przekładnia ma stosunkowo dużą inercję, co wprowadza konieczność stosowania mniejszych prędkości otwarcia formy.

W tym projekcie nie było możliwe zastosowanie elementów sprężystych do wyformowania ze względu na przewidywaną bardzo dużą liczbę cykli oraz bardzo szybką prace formy. Eksploatacja elementów sprężystych uległaby bardzo znacznemu skróceniu w związku z dużą ilością cykli pracy oraz powtarzającym się naciskiem.

Stosowanie sprawdzonej technologii rdzeni do formowania podcięć Hasco pozwoliło jednak na bardzo precyzyjne ruchy oraz kontrolę elementów rdzeni przy wszelkich zaletach w stosowaniu wynikającym ze zmniejszenia masy poruszających się elementów oraz zmniejszeniu wymaganej drogi otwarcia formy. Rdzenie zostały pokryte odpowiednią powłoką typu Balinit. Materiał ten charakteryzuje się niskim współczynnikiem tarcia i dobrymi właściwościami ślizgowymi.P3s
P3s

Wysłany: 2009-09-01 09:29:37

Dodatkowe pytania dotyczące systemu GWK...Generalny przedstawiciel w Polsce firmy GWK - P3solutions we Wrocławiu www.p3s.pl

Iebm
Iebm

Wysłany: 2011-10-24 22:00:25

Ciekawe.... Po ilu cyklach koszt formy się zwraca = jeżeli w ogóle się zwraca ?