II Coroczne Forum Innowacji Biotworzyw

II Coroczne Forum Innowacji…

W ostatnich latach wzrasta zaniepokojenie zwiększającą się odpadów z tworzyw sztucznych. Problem staje się coraz bardzie powszechny, gdyż w ciągu ostatnich 50 lat globalna produkcja tworzyw sztucznych wzrosła 20-krotnie, a szacuje się, że do roku 2035 jej wielkość ulegnie podwojeniu.

Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem konsumentów na zrównoważone produkty, produkcję tworzyw sztucznych ze źródeł odnawialnych uznaje się za jeden ze sposobów zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i zmniejszenia uzależnienia od paliw kopalnych. Zainteresowanie opinii publicznej ochroną środowiska i zmianami klimatycznymi, a także ograniczone zasoby paliw kopalnych skłaniają rządy, firmy i naukowców do poszukiwania ekologicznych alternatyw dla tworzyw sztucznych wytwarzanych na bazie paliw kopalnych.

2nd Annual Bioplastics Innovation Forum (BIF22) jest wynikiem globalnych wysiłków zmierzających do zmniejszenia zanieczyszczenia odpadami tworzyw sztucznych i redukcji gazów cieplarnianych emitowanych na etapie produkcji.

BIF22, poprzez serię prezentacji na najwyższym poziomie, interaktywne dyskusje panelowe i studia przypadków oparte na rozwiązaniach, będzie próbował odpowiedzieć na niektóre z pytań i rozwiązać niektóre z wyzwań, przed którymi stoi branża, a jednocześnie zaoferować uczestnikom platformę edukacyjną, na której będą mogli zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami i innowacjami technologicznymi w produkcji biotworzyw.

Kluczowe tematy

  • Rozwój regulacji prawnych i rynku biotworzyw w UE
  • Łańcuch dostaw biomasy i zrównoważone zasoby surowców
  • Nowe metody produkcji rozwiązań typu drop-in na bazie biotworzyw
  • Komercjalizacja PLA i ocena cyklu życia
  • Zastosowania biotworzyw
  • Opcje recyklingu i wycofania z eksploatacji dla biotworzyw
  • Prognozy i oczekiwania dotyczące rynku biotworzyw na najbliższe lata

Aby uzyskać więcej informacji o wydarzeniu i zarejestrować się na forum, odwiedź stronę: https://inventu.eu/2nd-annual-bioplastics-forum/

banner-za-media