II spotkanie konsultacyjne w sprawie ROP

II spotkanie konsultacyjne…

Polscy recyklerzy od wielu lat informują, że obecny system rozszerzonej odpowiedzialności producenta jest dysfunkcyjny i jest szkodliwy dla stanu środowiska naturalnego w Polsce jak i dla samej branży recyklingu.

System oparty o organizacje odzysku nad którymi nikt nie ma kontroli doprowadził do patologii i zaniżania stawek za dokumenty potwierdzające recykling (DPR).

3 stycznia 2020 r. na stronie Ministerstwa Klimatu pojawił się komunikat w sprawie konsultacji odnośnie Rozszerzonej Odpowiedzialności Producentów (ROP), w którym wystosowano zaproszenie na spotkanie w Ministerstwie.

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne

Jednakże w związku z dużym zainteresowaniem Ministerstwo zmieniło terminy spotkań:

Zmiana terminu konsultacji

Stowarzyszenie "Polski Recykling" uważa, że spotkanie w Departamencie Gospodarki Odpadami Ministerstwa Klimatu jest szansą do przekonania regulatora o konieczności wprowadzenia zmian, dlatego SPR liczy na szeroką reprezentację członków Stowarzyszenia, a także recyklerów niezrzeszonych, którym zależy na rozwoju branży recyklingu, w tym branży recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych.

Stowarzyszenie "Polski Recykling" apeluje o pilne wprowadzenie w Polsce pełnej Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta porównywalnej do stawek funkcjonujących na zachodzie.

SPR postuluje o wprowadzenie obligatoryjnych wymogów odnośnie wykorzystywania produktów z recyklingu, a także "eco-design" poprzez penalizowanie producentów wprowadzających opakowania w produktach nie nadające się do recyklingu. Bez pilnych zmian legislacyjnych, implementacji GOZ i wsparcia branży, branża recyklingu będzie nadal w stagnacji. Polska jako kraj zapłaci ogromne kary za niewywiązywanie się z obowiązujących już w 2020 r. 50 procentowych poziomów recyklingu odpadów komunalnych.

Aby zgłosić się do udziału w konsultacjach w Ministerstwie Klimatu należy wysłać zgłoszenie na adres: magdalena.reszka@mos.gov.pl. W treści należy wpisać: Imię i nazwisko, firmę oraz informację, że uczestnik reprezentuje recyklerów.  

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Aktualizacja

Ze względu na bardzo duże zainteresowanie zaplanowanym na 14 stycznia 2020 r. spotkaniem konsultacyjnym w sprawie rozszerzonej odpowiedzialności producenta podjęto decyzję o zorganizowaniu dwóch spotkań, które umożliwią udział wszystkim zainteresowanym osobom zgłoszonym do 10 stycznia. Nowe terminy spotkań to 23 stycznia oraz 27 stycznia 2020 r. Spotkanie zaplanowane na 14 stycznia br. zostało odwołane.

Źródło: Stowarzyszenie "Polski Recykling"

Reportaże

Forum