Inauguracja działalności Rady Grupy Azoty

Inauguracja działalności Rady Grupy Azoty
Powołanie w dn. 10 grudnia Rady Grupy Azoty - organu o kompetencjach doradczych, opiniujących i inicjujących - stanowi kolejny etap realizowanego procesu konsolidacji spółki. W skład Rady, utworzonej w drodze uchwały zarządu spółki dominującej, wchodzą prezesi i członkowie zarządów wszystkich spółek skonsolidowanych w ramach Grupy Azoty oraz dyrektor zarządzający jednostki dominującej.

Rada Grupy ma charakter stały. Jej główne zadania to doradzanie, opiniowanie i inicjowanie działań w zakresie usprawnienia zarządzania, zmian w obszarze sektorów funkcjonalnych i biznesowych (w szczególności w strategicznym planie rozwoju i marketingowym). Rada będzie także opiniowała propozycje założeń planistycznych dotyczących sporządzania budżetów jednostkowych i skonsolidowanych spółek Grupy Azoty na poszczególne lata obrotowe oraz założeń do planów wieloletnich.

Rada jest także platformą do usprawniania systemu komunikacji i zasad współpracy w Grupie Azoty, wymiany informacji w zakresie wspólnych działań, a także w zakresie prac związanych z rozwojem systemu raportowania dla zarządu Grupy i zarządów jej spółek oraz inicjowania działań prospołecznych i promocyjnych.

- Prace konsolidacyjne trwają i przynoszą konkretne efekty - powiedział prezes zarządu Grupy Azoty, Paweł Jarczewski. - Proces ten rozumiemy jako ciągłą pracę w drodze do osiągania doskonałości operacyjnej. Rada Grupy, jako organ o szerokich kompetencjach i otwartej strukturze ma nam w tej pracy dopomóc.

Rada Grupy AzotyNa spotkaniu inauguracyjnym nowo powołanym członkom Rady Grupy wręczono nominacje oraz zapoznano ich z założeniami funkcjonowania tegoż organu.

Czytaj więcej: Ludzie i firmy 363

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam,  półprodukty z tworzyw sztucznych
 

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8