Infuzja próżniowa w produkcji kompozytów

Infuzja próżniowa w produkcji…
Początki infuzji próżniowej jako techniki produkcyjnej materiałów kompozytowych sięgają drugiej połowy XX wieku. Intensywny rozwój lotnictwa wojskowego zapoczątkował rozpowszechnienie tej techniki. W ostatnich dwudziestu latach znacznie wzrosło zainteresowanie tą technologią również w innych gałęziach przemysłu jak np. w budowie jachtów, czy łodzi motorowych. Coraz powszechniej jest stosowana do produkcji skomplikowanych elementów na potrzeby budownictwa, infrastruktury, meblarstwa czy sportu.

Czym jest infuzja próżniowa?

Infuzja próżniowa (ang. Vacuum Infusion Process, VIP) jest technologią produkcji kompozytów wykorzystującą podciśnienie do ułatwienia przepływu żywicy do włókien właściwego zbrojenia. Polega na układaniu suchego zbrojenia do formy z wcześniej nałożonym żelkotem, ułożeniu tkaniny delaminacyjnej, siatki usprawniającej płynięcie żywicy, szczelnym zamknięciu formy workiem próżniowym, a następnie wytworzeniu podciśnienia i zassaniu żywicy, która równomiernie przesącza zbrojenie.

Technologia ta jest zaliczana do jednej z najbardziej zaawansowanych metod produkcji kompozytów. Pozwala uzyskać laminaty bardzo wysokiej jakości. W produkcji - w połączeniu ze zbrojeniem z włókna szklanego lub węglowego - stosowana jest najczęściej przy użyciu nienasyconych żywic poliestrowych, żywic winyloestrowych czy epoksydowych.

Zalety infuzji próżniowej

Infuzja próżniowa umożliwia uzyskanie najlepszego stosunku włókien zbrojenia do żywicy. Dzięki temu, powstały kompozyt posiada bardzo dobre właściwości mechaniczne oraz eliminuje tzw. pustki powietrzne, które powstają w czasie laminowania. Technologia ta - w porównaniu do tradycyjnego laminowania ręcznego - nie tylko przyspiesza proces produkcji w wyniku jednoczesnego przesączania kilku warstw zbrojenia, ale i zwiększa wydajność stosowanej żywicy poprzez zachowanie optymalnego stosunku włókno-żywica.

Zastosowanie infuzji próżniowej przy produkcji kompozytów GRP opartych na bazie nienasyconych żywic poliestrowych, w diametralny sposób ogranicza emisję styrenu, co jest nie bez znaczenia nie tylko dla zdrowia pracowników, ale i środowiska naturalnego.

Przykładem żywic, które znajdują zastosowanie w technolgogii infuzji próżniowej, są żywice Estromal, wytwarzane przez polskiego producenta żywic syntetycznych, firmę Lerg. Są to nienasycone żywice poliestrowe typu ortoftalowego i orto-DCPD o niskiej lepkości i wysokiej wydajności.

instalacja do produkcji żywic poliestrowych

Instalacja do produkcji żywic poliestrowych w firmie Lerg


Źródło: Lerg S.A.


Producent i eksporter żywic poliestrowych
 

Aktualizacja

Producent i eksporter żywic poliestrowych, nowolakowych, fenolowych, odlewniczych, żywic klejowo - aminowych, żywic do farb, formaliny oraz produktów do renowacji karoserii samochodowej marki Polfill

Polska