Inicjatywa V Bags Europe

Inicjatywa V Bags Europe
Europa chce ograniczać udział torebek foliowych. Dlatego w prace nad ustawodawstwem włącza się też sam przemysł tworzyw sztucznych.

Europejskie Stowarzyszenie Przetwórców Tworzyw Sztucznych EuPC proponuje stworzenie tzw. dobrowolnego zobowiązania przetwórców torebek foliowych. Powodem takiej inicjatywy miałoby być osiągnięcie znacznych korzyści w zakresie ochrony środowiska. W tym celu rozpoczęły się już prace z największymi przetwórcami tworzyw sztucznych w Europie. Propozycje dotyczą utworzenia Europejskiego Dobrowolnego Zobowiązania o nazwie V Bags Europe.

Ma się ono składać z podmiotów działających na europejskim rynku producentów torebek foliowych. Branża pracuje już nad planem, który niebawem zostanie przedstawiony Komisji Europejskiej.

V Bags Europe będzie miało za zadanie komunikowanie się z politykami UE oraz instytucjami, tak by wspólnie podejmować inicjatywy prośrodowiskowe. Chodzi tu przede wszystkim o kilkunastoprocentową redukcję stosowania torebek jednorazowych oraz zwiększenie stosowania materiałów pochodzących ze źródeł odnawialnych. Dalekosiężny plan tej inicjatywy to przeciwdziałanie zaśmiecaniu torebkami tworzywowymi oraz stworzenie odpowiedniego systemu ich zbiórki. W prace w zakresie ustalania z poszczególnymi państwami UE poziomów zobowiązań możliwych do przyjęcia wchodzą w finałową fazę i biorą w nich udział także reprezentanci z Polski.

Czytaj więcej: Prawo 237 Ze świata 316