Innowacje materiałowe w ofercie akumulatorów i pojazdów elektrycznych

Większe pojemności, szybsze ładowanie i więcej cykli ładowania

Zwłaszcza w ogniwach - sercu akumulatora litowo-jonowego - materiały koncernu Lanxess przyczyniają się, pośrednio lub bezpośrednio, do zwiększenia wydajności akumulatora. Na przykład pigmenty z tlenku żelaza Bayoxide E B są prekursorami w procesie redukcji karbotermicznej przeprowadzanym w ramach produkcji fosforanu litowo-żelazowego (LFP). Ten aktywny związek do produkcji katod charakteryzuje się długim okresem eksploatacji i umożliwia, między innymi, szybkie ładowanie akumulatorów dzięki wysokiemu napięcia prądów ładujących.

Pojemność akumulatora i liczbę cyklów ładowania można zwiększyć dzięki wykorzystaniu produktu Rhenofit CNT-4. Zawiera on zawiesinę nanorurek węglowych, które są wykorzystywane zarówno w katodach, jak i anodach.

Żywice jonowymienne marki Lewatit od dawna sprawdzają się w pozyskiwaniu i produkcji niklu i kobaltu nadającego się do produkcji akumulatorów, a także w procesie oczyszczania litu w celu uzyskania materiału o wysokiej czystości. Te trzy metale mają kluczowe znaczenie przy produkcji katod wykorzystywanych w akumulatorach dzisiejszych samochodów elektrycznych.

Surowce do elektrolitów

Koncern Lanxess jest jednym z najważniejszych producentów kwasu fluorowodorowego oraz trichlorku fosforu - dwóch istotnych związków potrzebnych do produkcji heksafluorofosforanu litu (LiPF6), który jest standardową solą przewodzącą w ogniwach litowo-jonowych. - Masowe zwiększenie zdolności produkcyjnych w zakresie akumulatorów litowo-jonowych w Europie spowoduje również zwiększenie zapotrzebowania na związki potrzebne do produkcji elektrolitów. Jesteśmy w stanie zabezpieczyć dostawy obu tych kluczowych materiałów do produkcji LiPF6 i elektrolitów na obszarze Europy - podkreślił dr Wolfgang Ebenbeck.

Pozyskiwanie litu odpowiedniego do wykorzystania w akumulatorach

Koncern Lanxess uważa, że jest w stanie sprostać wzrostowi globalnego zapotrzebowania na lit do substancji chemicznych do akumulatorów. Istnieją plany współpracy z kanadyjskim podmiotem Standard Lithium Ltd. nad komercyjnym pozyskiwaniem litu odpowiedniego do produkcji akumulatorów z solanki, którą koncern Lanxess wytwarza w mieście El Dorado w stanie Arkansas równolegle z produkcją wyrobów z bromu. Spółka Standard Lithium opracowała innowacyjny proces pozyskiwania litu o wysokiej czystości bezpośrednio z tej solanki. Aktualnie bada się techniczną i ekonomiczną wykonalność projektu.

Źródło: Lanxess

LANXESS jest jednym z najważniejszych producentów
 

LANXESS jest jednym z najważniejszych producentów specjalistycznych środków chemicznych na świecie. Przedmiotem działalności koncernu jest opracowywanie, produkcja i dystrybucja półproduktów chemicznych, dodatków, specjalistycznych substancji chemicznych oraz tworzyw sztucznych.

Polska, 02-017 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 123 A