Innowacje w sposobach wielokrotnego zamykania opakowań


Wydajność maszyn z zamykaniem strunowym dochodzi do 55 opakowań/min zależnie od typu opakowania, materiału opakowaniowego i pakowanego produktu. Zastosowanie zamykania strunowego jest odpowiednie zarówno dla produktów sypkich, w małych cząstkach jak i proszkowych.

Z kolei Amcor Flexible Europe wprowadził system zamykania taśmą dwustronnie klejącą. Na czym on polega?

Stojące torebki z wielokrotnie zamykaną klapką są w tym systemie formowane na pionowej maszynie pakującej z szybkością 60 opakowań na minutę. Forma opakowania jest opatentowana przez Amcor Flexible Europe pod nazwą "Easy Pack" i jej zastosowanie jest możliwe wyłącznie na folii dostarczonej przez ten koncern. Pakowanie w torebki foliowe z wielokrotnie zamykaną klapką ma zastosowanie dla produktów niepylących.

Warto jeszcze przyjrzeć się systemowi zamykania etykietą. System ponownego zamykania opakowań za pomocą specjalnej etykiety ma szczególne zastosowanie dla torebek stojących z formowanym dnem, torebek stojących ze zgrzanymi krawędziami i tzw. bloków. W niektórych przypadkach etykieta może pełnić funkcję zgrzewu. Dla zastosowania tej funkcji maszyny musza być wyposażone w aplikator etykiet, który daje możliwość umieszczania etykiety w dowolnym miejscu opakowania. Etykieta może być jedno lub dwuwarstwowa z różnym poziomem lepkości zależnie od położenia na opakowaniu. Pakowanie produktów w opakowania zamykane etykietą ma zastosowanie dla drobnych produktów.

Na koniec należy też wspomnieć o innowacjach dla opakowan typu doypack, polegających na wykorzystywaniu systemu polegającego na zamykaniu nakrętką. Do niedawna formowanie opakowań typu doypack było wykonywane przede wszystkich na pionowych maszynach pakujących. W tej chwili ledwie trzy firmy na świecie opracowały i opatentowały własny system formowania opakowań doypack na pionowej maszynie pakującej z możliwością zamykania nakrętką.

System pakowania w opakowania typu doypack z nakrętką na pionowej maszynie pakującej jest innowacją na skalę światową i łączy w sobie zalety pakowania na pionowej maszynie pakującej, takie jak niski koszt, małe wymagania co do przestrzeni, możliwość formowania różnych opakowań na tym samym urządzeniu z funkcjonalnością opakowania doypack z nakrętką. Ten typ opakowania ma zastosowanie szczególnie dla płynów lub produktów półpłynnych.