Innowacyjna technologia to nie tylko maszyna

Dekadę temu wizjonerzy przedstawiali zalety nowej rewolucji przemysłowej, ściśle związanej z rozwojem technologii cyfrowych. Dziś rozwiązania spod znaku Przemysłu 4.0 to już codzienność. Internet Rzeczy oferuje rozwiązania, które dla przeciętnego zjadacza chleba mogą wydawać się magią. Co w tym zakresie oferuje Sumitomo (SHI) Demag?

To prawda. Choć digitalizacja maszyn i procesu zaczęła się już wiele lat temu, a filozofia Przemysłu 4.0 wspiera ten kierunek, to rozwiązania bazujące na sztucznej inteligencji nie są powszechnym tematem rozmowy przeciętnego mieszkańca naszej planety. Oczywiście Internet Rzeczy (IoT) jako platforma wykorzystująca elementy sztucznej inteligencji (AI) to melodia bardzo bliskiej przyszłości i bez wątpienia jest to kolejny krok do maszyny w pełni autonomicznej. Platforma IoT jest narzędziem otwartym i może zawierać moduły symulacji wypełnienia gniazd formy, procesu uplastyczniania materiału, chłodzenia detalu, w pełni automatyczną kontrolę wagi, geometrii i temperatury detalu oraz wiele innych. Rozwiązania te są na tyle skomplikowane i innowacyjne, że wymagają współpracy działu R&D producenta maszyn, uczelni i instytutów tworzyw sztucznych czy nawet wspólnych projektów z firmami typu start-up.

Sumitomo (SHI) Demag konsekwentnie rozwija swoje cyfrowe technologie, umożliwiające przetwórcom gromadzenie danych produkcyjnych i wspomagające wewnętrzną logistykę produkcji. Czas pracy maszyny, produktywność, śledzenie procesu oraz podejmowanie decyzji można z łatwością zoptymalizować, wdrażając gotowe rozwiązanie do monitorowania i zbierania tych danych w czasie rzeczywistym przy pomocy dedykowanej platformy myConnect. myConnect to specjalne oprogramowanie sieciowe, oferujące szereg praktycznych i wygodnych rozwiązań online, które ma na celu ułatwić przetwórcom zarządzanie produkcją z każdego miejsca. Oddzielne moduły systemu odpowiadają za wsparcie serwisowe online, dostęp do dokumentacji, zamawianie części zamiennych, podgląd statusu produkcji przez aplikację na smartfonie czy rejestrację kluczowych zdarzeń produkcji. Technologia ta staje się już standardem w zakładach przetwórstwa tworzyw sztucznych i będzie integralną częścią przyszłych procesów produkcji.

W obszarze technologii cyfrowych dla Sumitomo (SHI) Demag najważniejsze jest, aby rozwiązania nad którymi pracujemy były dogłębnie przemyślane. Zbyt wczesne wprowadzenie produktu na rynek, często bez dłuższych testów i poprawek, bądź przed wypracowaniem i zatwierdzeniem odpowiednich norm i przepisów, często powoduje niepotrzebne zwiększenie kosztów, a w najgorszym przypadku niezadowolenie i spadek zaufania klienta. Sztuczna inteligencja coraz śmielej wkracza do naszego świata tworzyw sztucznych i wydaje mi się, że będziemy z niej korzystać w coraz większym stopniu.

dema-19016-k-messe-pressemeldung-datenbrille-rgb

Czy w związku z waszym zaangażowaniem w innowacyjne technologie specjalizujecie się w konkretnych segmentach rynku? Mam na myśli chociażby sektor medyczny, w którym takie wyrafinowane rozwiązania są wręcz niezbędne?

Oczywiście. Nasze działania i technologia ukierunkowane są głównie na segmenty rynku, które wymagają najwyższej precyzji, najkrótszych czasów cyklu i, co obecnie ważne, przy jak najniższym zużyciu energii. Największy nacisk kładziemy na branżę opakowaniową, medyczną, motoryzacyjną, w połączeniu z segmentem elektroniki, a także tę część segmentu branży konsumenckiej, która wymaga najwyższej precyzji.

W dzisiejszych czasach innowacyjna technologia to nie tylko sama maszyna, a kompleksowe spojrzenie na ofertę. Owszem, wszystko obraca się wokół wtryskarki jako serca każdego projektu, ale każdy segment rynku wymaga odpowiedniej wiedzy technicznej. Dlatego od wielu lat w naszej firmie poszczególne segmenty rynku wspierane są przez dedykowane zespoły inżynierskie. Zespoły te są częścią działu sprzedaży i odpowiadają za wsparcie handlowe, doradztwo techniczne, wymianę informacji z partnerami i innymi oddziałami w grupie, a więc za pełną koordynację projektu od przygotowania oferty po dostawę, uruchomienie i odbiór.

Branża medyczna, o której pan wspomniał, jest szczególnie wymagająca nie tylko pod względem doboru produktu i wyposażenia w pakiety medyczne, oprzyrządowania dla urządzeń współpracujących (np. automatyzacji czy wtrysku LSR), ale także pod kątem przygotowania pełnej dokumentacji procedur produkcyjnych (GMP), szkolenia i odbioru projektu. Ukierunkowanie produkcji na maszyny w pełni elektryczne idealnie wpisuje się w ten segment rynku. Podobne działania podejmujemy w branży produkującej dla motoryzacji, gdzie bardzo często maszyna stanowi tylko 1/3 projektu, a uruchomienie produkcji wymaga koordynacji działań z naszymi partnerami.

Naszymi odbiorcami są często firmy będące częścią koncernów o światowym zasięgu, stanowiące typ klienta OEM, czyli producenta wytwarzającego wyroby wykorzystywane w końcowym procesie produkcji przez inne firmy. Klienci tego typu, w szczególności z branży medycznej i opakowaniowej, są z reguły mniej podatni na potencjalny kryzys czy zawirowania rynku. Firmy tej wielkości potrzebują również globalnego wsparcia nie tylko w procesie zakupu, ale przede wszystkim pomocy serwisowej na najwyższym poziomie. Przyjęta przez naszą grupę strategia zapewnia klientom pełną obsługę serwisową na najważniejszych rynkach poprzez tworzenie własnych zależnych oddziałów firmy.