Innowacyjna technologia zawracania CO2 z procesu produkcji sody

Innowacyjna technologia zawracania…

Innowacyjna metoda wychwytu, zatężania i oczyszczania dwutlenku węgla w procesie produkcji sody kalcynowanej zostanie wdrożona na stałe jako element linii produkcyjnej w zakładzie Ciech w Inowrocławiu. Instalacja zbudowana we współpracy z Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla (''IChPW'') pozwala na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o co najmniej 5 tys. ton rocznie. Wprowadzenie opracowanego przez Ciech rozwiązania pozwoli zwiększyć efektywność produkcji sody kalcynowanej nie tylko poprzez obniżenie emisji CO2, ale także ograniczenie odpadów produkcyjnych oraz zmniejszenie ilości wykorzystywanych surowców - koksu i kamienia wapiennego. Wdrożenie tej innowacyjnej technologii w zakładzie w Inowrocławiu jest elementem realizacji ambitnego planu obniżenia emisji CO2 przez Ciech o 30 proc. do 2026 roku.

Pilotażowa instalacja do zawracania CO2 została wybudowana w 2019 roku. Prace nad opracowaną przez Ciech metodą ruszyły cztery lata temu, a Grupa pozyskała na nie dofinansowanie z Funduszy Europejskich w wysokości prawie 5 mln zł (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R). Koszt całego projektu to blisko 15 mln zł. W pracach koncepcyjnych, badawczych i wdrożeniowych zespół Ciech wspierali naukowcy z Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla. Współrealizujący projekt specjaliści z Zespołu Oczyszczania Gazów IChPW posiadają wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu technologii CCS (Carbon Capture and Storage) i CCU (Carbon Capture and Utilization) w energetyce i innych gałęziach przemysłu. Ich kwalifikacje i wiedza były szczególnie przydatne podczas realizacji projektu na terenie zakładu Ciech Soda Polska w Inowrocławiu. Opracowane rozwiązanie jest przedmiotem szeregu patentów krajowych i europejskich.

Zmniejszenie emisji CO2 to wymierne korzyści dla środowiska, a jednocześnie obniżenie kosztów związanych z zakupem certyfikatów, których cena od dwóch lat systematycznie rośnie. Wdrożenie technologii zatężania w fazie produkcyjnej umożliwi dalsze zwiększenie skali odzysku dwutlenku węgla do poziomu 10 tys. ton rocznie i uzyskanie dalszych oszczędności wynikających ze zmniejszenia zapotrzebowania na surowce stosowane w produkcji sody. Aktualnie trwają także analizy dotyczące uruchomienia analogicznych instalacji w pozostałych zakładach sodowych Grupy.

- W trakcie realizacji ambitnego planu zmniejszenia emisji CO2 wdrażamy zarówno ogromne inwestycje związane z transformacją energetyczną, jak i mniejsze inicjatywy oparte na autorskich, innowacyjnych rozwiązaniach wypracowanych dzięki połączeniu świata biznesu i nauki. Taki właśnie charakter ma prowadzony od czterech lat projekt wychwytu, zatężania i oczyszczania dwutlenku węgla w procesie produkcji sody kalcynowanej. Dziś wdrażamy go na stałe w ruchu ciągłym, tak by uzyskać maksymalne możliwe korzyści wynikające ze zmniejszonej emisji CO2 i oszczędności wynikające z niższego zapotrzebowania na surowce. Będziemy jednocześnie dalej pracować nad udoskonaleniem opracowanego przez nas procesu - mówi Mirosław Skowron, Członek Zarządu Ciech S.A.

Przygotowany w 2019 roku plan obniżenia emisji dwutlenku węgla w Grupie Ciech zakłada uruchomienie kilkudziesięciu inicjatyw pogrupowanych w sześć kategorii, których wdrożenie ma pozwolić na obniżenie emisji o ok. 30 proc. do roku 2026 w odniesieniu do roku 2019.

- Odzyskiwanie dwutlenku węgla z procesu produkcji sody to nie jedyny nasz projekt z obszaru R&D w biznesie sodowym. Na różnym etapie zaawansowania prowadzimy prace nad kilkunastoma rozwiązaniami, które nie tylko zwiększają efektywność, ale jednocześnie czynią produkcję sody bardziej przyjazną środowisku - mówi Marian Szkudlarek, szef zespołu R&D w Grupie Ciech.

brak
 

Soda kalcynowana, sól warzona, środki ochrony roślin, pianki poliuretanowe, krzemiany sodu i potasu, opakowania szklane

Polska

Reportaże

Forum