Innowatorzy mogą liczyć na wsparcie

Innowatorzy mogą liczyć na…
Wsparcie rozwoju innowacyjności w polskich przedsiębiorstwach jest jednym z głównych priorytetów perspektywy finansowej 2014‐2020. Firmy, które postawią w najbliższych latach na innowacje, kreowanie nowoczesnych technologii czy współpracę z ośrodkami naukowymi, mogą liczyć na milionowe dotacje z funduszy unijnych.

Finansowanie projektów przeznaczone jest zarówno na tworzenie, jak i na wdrożenie całkiem nowych lub istotnie ulepszonych produktów, usług lub procesów. Z punktu widzenia konkursów krajowych i regionalnych za innowacje są uważane tzw. innowacje technologiczne, które mogą posiadać dwie formy. Pierwszą formą jest innowacja produktowa polegająca na udoskonaleniu istniejącego lub wprowadzeniu na rynek nowego produktu bądź usługi. Udoskonalenie może dotyczyć specyfikacji technicznej, komponentów, materiałów oraz innych cech funkcjonalnych odzwierciedlających tzw. przyjazność dla użytkownika. Drugą natomiast formą jest innowacja procesowa, polegająca na zmianie metod wytwarzania, co może dotyczyć wdrożenia zarówno nowej, jak i istotnie udoskonalonej metody produkcji lub dostawy.

Dofinansowanie będą mogły otrzymać zarówno projekty obejmujące budowę, rozbudowę zakładu, zakup maszyn czy linii technologicznych niezbędnych do wdrożenia wyników prac B+R, zakup wyposażenia dla zaplecza badawczo‐rozwojowego firmy (np. laboratorium), jak i obejmujące sam proces powstawania innowacji (w całości - czyli od pomysłu do wdrożenia na rynek, lub w części - firma może wnioskować o dofinansowanie prac demonstracyjnych, linii pilotażowych czy końcowego etapu, czyli pierwszej produkcji).

We wszystkich przypadkach ważny jest prezentowany poziom innowacyjności, dane rozwiązanie powinno być opłacalne oraz odpowiadać na potrzeby rynku. Istotna jest również skala; najwyżej oceniane są rozwiązania przełomowe, nowatorskie i unikalne w skali światowej - dotyczy w szczególności konkursów w programach krajowych.

Pieniędzy na sfinansowanie innowacji o mniejszej skali (np. o skali lokalnej i regionalnej) można z powodzeniem szukać w województwach - większość z nich już uruchomiła własne konkursy, a kolejne nabory zostaną uruchomione już z początkiem I kwartału 2016 roku. Przyszłoroczne nabory, ukierunkowane głównie na innowacyjność w przedsiębiorstwach, są m.in. w województwie kujawsko‐pomorskim w ramach osi priorytetowej "Wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu", gdzie do rozdania jest 110 mln zł, w województwie mazowieckim, gdzie pula środków to ponad 128 mln zł w ramach działania 1.2 "Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw" czy na Pomorzu, gdzie planowany jest konkurs w ramach poddziałania 2.2.1. "Inwestycje profilowane - wsparcie dotacyjne", z pulą środków wynoszącą 82 mln zł.

Przedsiębiorcy, coraz częściej aplikując o środki unijne, napotykają wiele trudności. Z pomocą przychodzą im firmy posiadające specjalistyczną wiedzę, wypracowane know‐how oraz dysponujące zespołem ekspertów o bogatym doświadczeniu. Jedną z nich jest Edoradca - firma z 15‐letnim doświadczeniem zdobytym przy realizacji blisko tysiąca projektów.

- Istotne znaczenie ma fakt, że w 2015 roku otworzyliśmy w Tczewie Centrum Innowacji EDORADCA, posiadające status Centrum Badawczo‐Rozwojowego, którego głównym zadaniem będzie nawiązywanie i ułatwianie współpracy między światem biznesu i nauki mającej na celu wprowadzenie na rynek innowacyjnych rozwiązań - mówi Grzegorz Topór, manager ds. kluczowych klientów w Dziale Doradztwa Europejskiego. - Wypracowane relacje z wieloma jednostkami naukowymi, badawczo‐rozwojowymi, rzecznikami patentowymi, wynalazcami oraz ekspertami, dodatkowo wspomogą w skutecznym aplikowaniu o środki unijne.

Wszystkich zainteresowanych tematyką funduszy unijnych zespół ekspertów firmy Edoradca zaprasza na bezpłatne spotkanie online, które odbędzie się w dn. 16 lutego w godz. 13-14.

Już dziś zapisz się na spotkanie on-line i dowiedz się jak uzyskać dotacje >>brak
 

Dotacje unijne, doradztwo finansowe, kredyt technologiczny, zakup maszyn. startup,

Polska