Instalacja czyszcząco - susząca do obróbki wstępnej tworzyw sztucznych


Warto teraz przejść do analizy sposobu eksploatacji urządzenia. Sterowanie odbywa się tu w sposób całkowicie automatyczny za pośrednictwem dość łatwego w obsłudze sterownika PLC. Zapotrzebowanie na moc i czas przebywania materiału w instalacji można ustawić zgodnie z zawartością wody i stopniem zanieczyszczenia. Specjalne czujniki odpowiadają za czynności związane ze stabilizacją całego procesu i to nawet przy niestałej zawartości wody w zanieczyszczonym tworzywie sztucznym.

Jest to instalacja włączona do linii technologicznej. Główne zalety płynące z zainstalowania urządzenia DRD w linii technologicznej, to przede wszystkim wyższy stopień wydajności wytłaczarki dzięki wstępnemu nagrzaniu materiału, a także stabilność procesu uzyskiwana za sprawą niewielkiej i stałej resztkowej zawartości wody. Wśród korzyści pojawiającej się po zainstalowaniu urządzenia DRD w linii technologicznej znajduje się również wyższa jakość granulatu, którą powodują stałe cechy materiału. Nie wolno tez zapomnieć o stosunkowo długim okresie sprawności sit filtra roztopionego materiału oraz długiej żywotności ślimaków i cylindrów wytłaczarki.

Proces technologiczny instalacji realizowany jest w ten sposób, że po wstępnym rozdrobnieniu odpadów z tworzywa sztucznego urządzenie do czyszczenia na sucho zasilane jest z silosu buforowego partiami o wadze dochodzącej do 60 kg. Oczyszczanie odbywa się natomiast w systemie DRD całkowicie na sucho: tworzywo sztuczne obraca się w cylindrycznej komorze, gdzie jest utrzymywane nad powierzchnią przez opływające je ciepłe powietrze.

Instalacja czyszcząco - susząca do obróbki wstępnej tworzyw sztucznych

Turbulentny strumień zapewnia przy tym bardzo dobrą skuteczność suszenia - stała zawartość wody wynosi tu średnio 2 proc. Jednocześnie, wszelkie zanieczyszczenia takie jak piasek, ziemia, papier oraz substancje włókniste oddzielane są od materiału za pomocą sit zainstalowanych w urządzeniu.

Dzięki nieniszczącej obróbce i krótkiemu czasowi pozostawania materiału w instalacji zachowana zostaje jakość materiału.

Jeśli chodzi o wydajność modeli, o których mowa to przerób, w zależności od rozdrabniacza jednowałowego i rodzaju urządzenia czyszczącego na sucho, wynosi 500 kg na godzinę lub 1200 kg na godzinę.