Internet rzeczy - czynnik służący wdrażaniu koncepcji lean

Koszt czujników monitorujących działanie urządzeń oraz warunki ich pracy również maleją, a producenci pilnie pracują nad wykorzystaniem w nowych rozwiązaniach kolejnych technologii czujników. Wydajność urządzeń będzie rosła w szybkim tempie. Wystarczy podać prosty przykład, jakim jest przekazywanie informacji o ostrzeżeniach i błędach. Kilka lat temu odbywało się to głównie z wykorzystaniem zestawów diod kontrolnych, które były widoczne dla pracujących nieopodal operatorów linii. Obecnie powszechnie dostępna jest technologia automatycznego przesyłania alertów z wykorzystaniem wiadomości SMS oraz e-mail. W ten sposób pracownicy zajmujący się utrzymaniem oraz działalnością operacyjną mogą śledzić na bieżąco wydajność urządzenia. Dzięki coraz potężniejszym i liczniejszym czujnikom wykorzystującym technologię internetu rzeczy możliwości w zakresie prawdziwej konserwacji zapobiegawczej leżą w zasięgu ręki.

Obecne czasy niosą ze sobą sporo wyzwań, ale jednocześnie pozwalają już korzystać z zalet koncepcji lean. Właściciele niewielkich i rozwijających się przedsiębiorstw mogą wykorzystać ją w celu ograniczenia marnotrawstwa i realizacji kolejnych inwestycji z myślą o trwałym wzroście. Z kolei w przypadku dużych organizacji, które nie rozwijają się zgodnie z oczekiwaniami, wdrożenie koncepcji lean na kolejnych poziomach umożliwia skorzystanie z rozwiązań pozwalających pokonać stale utrzymujące się wyzwania. Rozwiązywanie problemów w zakresie łączności, a także gromadzenia, konsolidacji i przeglądania danych dotyczących linii pakowania, daje nam możliwość opracowywania rozwiązań sprzyjających lepszemu funkcjonowaniu naszych przedsiębiorstw.

Videojet Internet of Things


Chris Riley - prezes Videojet