Inwestycje firmy Dwory S.A. w 2004

Inwestycje firmy Dwory S.A.…
Prawie 35 mln zł przeznaczy w tym roku Firma Chemiczna Dwory S.A. na zadania inwestycyjne.

Proces inwestycyjny trwa w Firmie od kilku lat, jednak na przestrzeni tego czasu zmieniały się cele, jakie dzięki realizowanym zadaniom Spółka chciała osiągnąć. W pierwszych latach nacisk położono na inwestycje proekologiczne, dostosowujące Dwory S.A. do standardów środowiskowych, kolejne inwestycje służyły unowocześnianiu głównych linii produkcyjnych. Od dwóch lat swoją strategię inwestycyjną Dwory S.A. koncentrują wokół wytwórni kauczuków, sukcesywnie modernizując linie produkcyjne. Spora część pieniędzy zarezerwowanych w tym roku na inwestycje przeznaczona więc zostanie na kontynuację prac prowadzonych w Zakładzie Kauczuku.

Nowe inwestycje rozpoczną się także w Zakładzie Tworzyw Winylowych. Firma intensywnie rozszerza asortyment dyspersji winylowych. Produkcja tych najbardziej oczekiwanych na rynku typów wymaga zmodernizowania linii produkcyjnych.

Kilkanaście milionów złotych pochłoną zakupy inwestycyjne, głównie urządzeń technicznych i technologicznych, fragmentów infrastruktury, które na skutek eksploatacji wymagają wymiany. Wśród nich, jednym z większych, jest planowany zakup nowej sprężarki amoniaku, która pozwoli na efektywniejsze zarządzanie procesem produkcji zimna. Na ten rok zaplanowano również szereg inwestycji związanych z modernizacją infrastruktury logistycznej, przede wszystkim torowisk. Wykonanie tych prac wymuszają na Firmie zmieniające się przepisy dotyczące przewozu kolejowego. Z myślą o podniesieniu poziomu bezpieczeństwa, Firma planuje ponadto wykonanie prac usprawniających procesy magazynowania surowców.

Zupełnie oddzielnym zagadnieniem są przygotowania Dworów S.A. do inwestycji związanej z produkcją etylobenzenu. Od pewnego czasu Firma prowadzi rozmowy na temat wspólnego przedsięwzięcia w tym zakresie. Etylobenzen jest jednym ze strategicznych surowców Dworów S.A., zatem zapewnienie dostępności do niego ma dla przedsiębiorstwa duże znaczenie.


Nocny widok instalacji polistyrenu blokowego

Czytaj więcej: Inwestycje 779