Jak pozyskać dofinansowanie na GOZ w branży tworzyw sztucznych?

Jak pozyskać dofinansowanie…

Już 19 października o godzinie 10 odbędzie się bezpłatny webinar na temat możliwości pozyskania bezzwrotnego dofinansowania na inwestycje związane z rozwojem Gospodarki Obiegu Zamkniętego w branży recyklingu tworzyw sztucznych.

Firma Koltex Plastic Recycling Systems - lider na rynku polskim budowy maszyn i technologii do przetwarzania tworzyw sztucznych - z pełną odpowiedzialnością podchodzi do zagadnień najbardziej bliskich ochrony środowiska i tym samym recyklingu w Gospodarce Obiegu Zamkniętego.

Tworząc nieustannie nowe rozwiązania w zakresie technologicznym stwarza warunki pozyskiwania dotacji oraz finansowania linii do recyklingu dla firm które potencjalnie mogłyby wdrożyć system obiegu zamkniętego każdego rodzaju produkcji opakowań tworzyw sztucznych w swojej firmie.

W trakcie webinaru przybliżone zostaną założenia Gospodarki Obiegu Zamkniętego, będącej jednym z najważniejszych priorytetów gospodarczych i środowiskowych Unii Europejskiej na kolejne lata. Idea ma na celu promowanie modeli przemysłowych dążących do tworzenia obiegu zamkniętego produktów, minimalizacji zużycia surowców na różnych etapach produkcji, minimalizacji ilości generowanych odpadów czy ponownego wykorzystania surowców poprzez ich przetwarzanie w procesie recyklingu w nowe produkty. Priorytetowy charakter działań związanych z GOZ w agendzie UE ma odzwierciedlenie w dostępnych programach dotacyjnych. Pozwalają one firmom na stworzenie i wdrożenie kompleksowego modelu rozwoju w ramach gospodarki cyrkularnej dzięki możliwości uzyskania bezzwrotnych dofinansowań na zakup linii produkcyjnych czy rozwój infrastruktury związanej z GOZ. Dostępne programy dają m.in. możliwość pozyskania środków firmom z branży tworzyw sztucznych. Przykładem projektu wpisującego się w ideę GOZ jest zakup nowej linii produkcyjnej przeznaczonej do recyklingu tworzyw sztucznych, która pozwoli zmniejszyć udział surowca pierwotnego w wytwarzanych produktach.

Spotkanie skierowane jest do przedsiębiorstw z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) prowadzących działalność gospodarczą na terenie Polski Wschodniej tj. województwa: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego lub mazowieckiego z wyłączeniem regionu warszawskiego stołecznego (m. st. Warszawa oraz powiaty: grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni i wołomiński).

baner-goz

Dyskusję poprowadzą doświadczeni eksperci z MSCG, którzy od kilkunastu lat skutecznie wspierają firmy w pozyskiwaniu bezzwrotnych dofinansowań na rozwój dzięki nowoczesnym modelom biznesowym oraz wdrażaniu innowacji.

W oparciu o ponad 35 letnie doświadczenie tworzenia technologii przetwarzania tworzyw sztucznych przedstawiciele firmy Koltex PRS zaprezentują swoje rozwiązania technologiczne i koncepcje do recyklingu i przetwarzania każdego rodzaju tworzyw sztucznych w ramach działań związanych z GOZ.

W trakcie webinaru eksperci postarają się odpowiedzieć na pytania:

  • Co to jest Gospodarka Obiegu Zamkniętego oraz jakie rozwiązuje problemy?
  • Jak pozyskać dofinansowanie na Działanie 1.3 Gospodarka w Obiegu Zamkniętym realizowanym w ramach funduszy dla Polski Wschodniej? Eksperci opowiedzą o etapach działania oraz najważniejszych informacjach tj. na co można pozyskać dofinansowanie, kto może ubiegać się o dofinasowanie, jaki jest termin składania wniosków?  
  • Innowacyjne technologie dla producentów  opakowań  z tworzyw sztucznych oraz firm recyklingowych w zakresie zagospodarowania odpadów poprodukcyjnych oraz budowy kompletnych systemów do recyklingu.

Agenda

09:45 – 10:00 – rejestracja uczestników

10:00 - 10:05 - powitanie uczestników
10:05 - 10:30 - założenia programowe konkursu 1.3 GOZ w MŚP, Etap I - Opracowanie modelu biznesowego GOZ transformacji. Eksperci: Artur Wójtowicz, Piotr Kowalski.
10:30 - 11:00 - prezentacja oferty firmy Koltex PRS
11:00 - 11:30 - sesja pytań i odpowiedzi

Webinar jest bezpłatny i dostępny dla wszystkich zainteresowanych. Zapisy odbywają się poprzez LINK: