Jak skutecznie radzić sobie z polichlorkiem winylu

Zastosowania materiałów PVC po recyklingu jest dwojakie.

Twarde PVC po recyklingu jest używane przede wszystkim jako wewnętrzna wzmacniająca warstwa w produkcji rur i profili, mebli ogrodowych i twardych pokryć. Z kolei elastyczne PVC po recyklingu jest zamieniane w proszek i używane jest jako filtr w produkcji pokryć podłogowych różnego rodzaju. Inne znane zastosowania to wytwarzanie słupków drogowych, ogrodzeń, elastycznych węży i rur, obuwia, toreb, ubrań itp.

Poużytkowe PVC jest klasyfikowane jako twarde materiały PVC oraz elastyczne materiały PVC. Głównym polem zastosowania dla twardego PVC jest budowa. Polichlorek winylu jest bowiem tanim materiałem budowlanym, łatwym do składania. W ostatnich latach tworzywo to zaczęło zastępować tradycyjne materiały, takie jak drewno, cement lub glinę. Jego wytrwałość, wytrzymałość i właściwości w postaci wodoodporności czynią je znakomitym materiałem dla wytwarzania produktów budowlanych.

Biorąc pod uwagę natomiast zastosowania elastycznego PVC, to może być ono miększe i bardziej elastyczne po dodaniu plastyfikatorów. W takiej formie jest używane w do wytwarzania odzieży i obić oraz elastycznych węży, rur, pokryć podłogowych i membran dachowych. Jest znakomitym izolatorem elektrycznym, co sprawia, że staje się modelowym materiałem w produkcji kabli.

Przechodząc do problematyki zbiórki należy napisać, że istnieje kilka źródeł poużytkowego PCW: prace budowlane remontowe, rozbiórki, miejsca zbierania odpadów, zarządzane przez lokalne władze lub firmy zajmujące się zarządzaniem odpadami.

Odpady mogą zostać dostarczone do miejsc ich zbiórki, zarządzanych przez lokalne władze lub firmy zajmujące się zarządzaniem odpadami. Mogą również zostać dostarczone bezpośrednio firmie zajmującej się recyklingiem.

Kolejnym etapem jest sortowanie. Odpady często wymagają sortowania i oddzielenia przed recyklingiem. Oznacza to oddzielenie PVC od innych tworzyw i innych rodzajów odpadów. Te działania są zazwyczaj przeprowadzane przez firmy zajmujące się recyklingiem.

Następny krok to odzyskanie prawie czystego PCW gotowego do recyklingu. W ramach tego etapu następuje rozdrobnienie posortowanych odpadów i usunięcie żelaza, metali nieżelaznych i innych niepożądanych zanieczyszczeń. Odzyskany materiał PCW jest następnie kierowany do transportu i wysyłany do wyspecjalizowanego podmiotu zajmującego się recyklingiem.

Od 2007 r. organizacja Recovinyl wprowadziła różne klasy w ramach poużytkowego PVC podlegającego zbiórce. Od tego czasu wyróżnia się poużytkowe PVC klasy A i klasy B.

Jak w związku z tym rozpoznawać różne klasy odpadów PVC?

Klasa A jest z wyglądu jednolitym, prawie czystym materiałem, zazwyczaj dość czystym, jednokolorowym i oddzielonym w zasadzie od ogólnej masy odpadów.
Jako odpady PVC mogą być tu akceptowane następujące materiały: pozostałości po instalacji ram okiennych, materiały złożone (składające się z dwóch lub więcej materiałów), materiał pozostały po instalacji okładzin, pozostałości po instalacji rolet.

Klasa B to z kolei PVC składające się z bardziej zmieszanych materiałów, o różnych zastosowaniach o kolorach. Odpady są zazwyczaj brudne - zużyte produkty, pokryte kurzem i innymi zanieczyszczeniami. Klasa B charakteryzuje się wyższym stopniem zanieczyszczenia i pomieszania. Wymaga dodatkowych zabiegów kondycjonujących do zakończenia procesu recyklingu, zarówno wobec podmiotów zajmujących się zbieraniem i sortowaniem, jak i recyklingiem.


brak
 

Recovinyl dostarcza premie finansowe przeznaczone do wsparcia zbiórki odpadów PCW w zakresie nieuregulowanym przepisami prawa

Belgia