Jak skutecznie radzić sobie z polichlorkiem winylu

Jak skutecznie radzić sobie…
Recykling polichlorku winylu staje się powoli wymogiem chwili. By go jednak skutecznie realizować warto wiedzieć o kilku rzeczach związanych z tym zagadnieniem.

Polichlorek winylu, czyli popularne PVC, jest tworzywem sztucznym powstałym na bazie oleju i soli. Z uwagi na to, że znaczną część jego masy stanowi chlor, produkcja określonej ilości PVC wymaga zużycia dużo mniejszej ilości ropy naftowej niż produkcja tej samej ilości wielu innych polimerów.

PVC jest materiałem termoplastycznym, a to oznacza, że po podgrzaniu do określonej temperatury może być mieszane, a po ochłodzeniu ponownie twardnieje. Tworzywo jest używane do wytwarzania produktów, które mają być stosowane przez długi okres, nawet ponad 60 lat. Poza swoją długowiecznością, PVC po zużyciu doskonale nadaje się do recyklingu.

Mieszanki PVC w stu procentach poddają się recyklingowi: fizycznie (mechanicznie), chemicznie lub energetycznie. Po ich segregacji z innych odpadów, rozdrobnieniu, wyczyszczeniu i usunięciu zanieczyszczeń są przetwarzane przy użyciu różnych technik - granulacji lub sproszkowania - i mogą być ponownie użyte do produkcji. Produkty wytworzone z polichlorku winylu mogą być długo użytkowane, zmniejszając jednocześnie wytwarzanie odpadów.

Istnieją dwa podstawowe sposoby recyklingu PVC. Pierwszy to recykling mechaniczny, który polega na tym, że odpady PVC zostają rozdrobnione na niewielkie kawałki. Następnie mogą zostać przetworzone w mieszankę gotową do wytłaczania lub walcowania. Druga metoda to recykling wsadowy - odpady są przetwarzane na komponenty chemiczne, które mogą zostać użyte do wytworzenia PVC lub innych materiałów.

Jeśli chodzi o konserwowanie zasobów, to składowanie, a konkretnie zakopywanie PVC na wysypiskach śmieci zabiera cenny grunt i marnuje wartościowy materiał. Większość produktów PVC jest obszernych i lekkich i może przetrwać setki lat bez znacznej ich degradacji. Ponieważ zakopywanie śmieci jest stopniowo zakazywane na terytorium Unii Europejskiej, recykling staje się kluczowym, jeśli nie jedynym pozostałym do wyboru, sposobem pozbycia się zużytych produktów PVC.

Zbiórka jest, oczywiście, początkiem recyklingu. Finalnym celem jest zachowanie paliw płynnych i ziemi dla przyszłych pokoleń.

Warto wiedzieć, że poużytkowe PVC obejmuje materiały używane do różnych celów i w różnych dziedzinach, od momentu, w którym zostanie uznane za odpady. Zasada ta dotyczy wszelkich materiałów, poza tymi które objęte są regulacjami dotyczącymi pakowania, przemysłu samochodowego i urządzeń elektronicznych.

PVC ma też inne liczne zastosowania. Jest używany np. do produkcji pokrowców na siedzenia samochodowe i różnych innych produktów. Produkty te są regulowane szczególnymi programami recyklingu, chyba że ich ilość nie jest dość znaczna, aby w konkretnej sytuacji poddawać je szczególnemu programowi.

Z uwagi na swoją strukturę i skład, PVC może być łatwo poddane recyklingowi celem uzyskania materiału dobrej jakości. Dokładne i prawidłowe sortowanie ma zasadnicze znaczenie dla optymalnego recyklingu materiałów z PVC. Po wstępnym badaniu wzrokowym, zebrane PVC jest rozdrabniane na kawałki wielkości około 10-15 cm. Metale i materiały nieżelazne są następnie mechanicznie usuwane.