Jak wdrożyć swoją pierwszą technologię?

Wspomniała pani o innowacjach. Kojarzą się one najczęściej z przełomowymi wynalazkami, takimi jak technologie cyfrowe, osiągnięcia w ramach biotechnologii czy np. loty w kosmos.

Innowacja to nowy pomysł, który powstał w odpowiedzi na konkretne potrzeby i znalazł zastosowanie praktyczne. Z kolei z perspektywy biznesowej, innowacja to nowy pomysł, który udało się wdrożyć i na nim zarobić. Innowacje formalnie dzielimy na kilka grup: produktowe, procesowe, organizacyjne i marketingowe. W ramach usługi Innovation Coach najbardziej interesujące są innowacje produktowe, czyli wprowadzenie wyrobu lub nowej albo znacznie udoskonalonej usługi, np.: wykorzystanie nowych komponentów i materiałów, dodanie nowych funkcji czy ułatwienie obsługi.

Uzupełniająco wdrażane są zazwyczaj innowacje procesowe, dotyczące metody produkcji lub dostawy w celu obniżenia kosztów, czy podniesienia jakości, np.: automatyzacja procesu produkcyjnego, zastosowanie komputerowego projektowania, wprowadzenie systemu kontroli przepływu towarów. Również poziom nowości może być różny: w skali światowej, dla rynku lokalnego lub dla firmy. Czyli mówiąc o innowacji, możemy mówić zarówno o rozwiązaniu całkowicie nowym, przełomowym, którego dotychczas nie znano na świecie, jak i o pewnym niewielkim unowocześnieniu wprowadzonym na poziomie konkretnej firmy.

Przełomowy charakter rozumiany jest jako wywieranie znaczącego wpływu na rynek oraz na działalność gospodarczą firm na tym rynku. Przełomowość może skutkować m.in. zmianą struktury rynku, stworzeniem nowych rynków lub doprowadzeniem do sytuacji, w której istniejące produkty staną się przestarzałe. Jednak przełomowych innowacji nie jest zbyt wiele. Przedsiębiorcom często wydaje się, że aby zostać uznanym za innowacyjną firmę należałoby wdrożyć jakąś przełomową innowację i to jest jedna z barier, która powoduje, że firmy wycofują się, zupełnie niepotrzebnie, z wejścia na ścieżkę innowacji. By stać się innowacyjnym przedsiębiorstwem wystarczy wdrożyć w firmie nowe, niewielkie rozwiązanie, które może stanowić rozwinięcie dotychczasowej działalności przedsiębiorstwa o nowe produkty lub usługi.

Kolejna bariera to przekonanie, że jeśli chcemy wdrożyć w naszej firmie innowację, to musimy od razu zainwestować w nowe rozwiązanie wszystkie nasze zasoby finansowe, a to już stanowi duże ryzyko. Błąd! Przedsiębiorca może wdrożyć nową, niewielką innowację, przeznaczając na nią tylko wygospodarowaną część zasobów firmy, w ten sposób minimalizując wszelkie zagrożenia.

A kto może skorzystać z programu?

Kryteria udziału w Innovation Coach są bardzo proste, wystarczy nie mieć doświadczenia w realizacji projektów B+R i aplikowaniu o nie, prowadzić działalność gospodarczą w Polsce i planować rozpoczęcie prac badawczo-rozwojowych. Nie ma żadnych ograniczeń jeśli chodzi o wielkość przedsiębiorstwa, obroty czy inne kryteria.

Biorąc pod uwagę praktykę, najczęściej z programu korzystają firmy, które już funkcjonują na rynku ponad 3 lata, czyli są to dojrzałe przedsiębiorstwa znające swoją pozycję w rynku. Po takim czasie poszukują one kolejnego kroku do rozwoju, ale brakuje im wiedzy lub pomysłu w tym zakresie. Dla takich firm powstał nasz projekt. Chcemy, aby wielu polskich przedsiębiorców stworzyło z nami swoją pierwszą innowację. Zaobserwowałam, że duże firmy często sądzą, że projekt jest skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a tak nie jest i z powodzeniem doradzamy też większym firmom.

Załóżmy, że chcę zacząć rozwijać innowacje w mojej firmie i jestem zainteresowany udziałem w Innovation Coach. Od czego zaczniemy?

Pierwszym krokiem, jaki musi podjąć przedsiębiorca, aby wdrożyć swoją pierwszą innowację, jest rozpoznanie własnego potencjału, przyszłego miejsca na rynku, celów biznesowych i grup docelowych odbiorców nowego rozwiązania. Bez tego nie można mówić o skutecznym wejściu na rynek z nowym produktem lub usługą.

Podczas pierwszego etapu współpracy z przedsiębiorcami analizujemy profil działalności firmy, pytamy jakie wyznaczyła sobie cele strategiczne do realizacji na przyszłość, jakie obecnie zajmuje miejsce w rynku i jak sobie radzi z konkurencją. Na tej podstawie mamy obraz, jakim potencjałem aktualnie dysponuje firma. Następnie określamy jej przyszłe cele i potrzeby potencjalnych odbiorców, szacujemy wielkość rynku, w tym konkurencję. Oceniamy niezbędne do realizacji innowacyjnego przedsięwzięcia zasoby materialne, finansowe i ludzkie oraz proponujemy podjęcie współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi i określamy jej zakres. Podejmujemy też temat możliwych form ochrony własności intelektualnej i wskazujemy, jakie pozwolenia lub licencje należy zdobyć, aby skutecznie wdrożyć rozwiązanie na rynek. Ostatnim etapem jest omówienie różnych sposobów i możliwości uzyskania dofinansowania na nową inwestycję. W efekcie firma dostaje od nas gotowy plan działania, który może zacząć wprowadzać w życie.


Czytaj więcej:
Nauka 121
Wywiad 292