Jarosław Wita nie jest już prezesem tarnowskich Azotów

Zmiany na szczytach władzy w tarnowskich Azotach. Rada nadzorcza Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach SA (ZAT) odwołała w piątek prezesa spółki Jarosława Witę, pełniącego tę funkcję od końca 2006 roku oraz członka zarządu Irenę Baranek.

Zanim doszło do wspomnianego odwołania, wcześniej walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki dokonało zmian w składzie rady nadzorczej. Odwołani zostali: Marek Drac-Tatoń - przewodniczący rady, Jarosław Wrona - wiceprzewodniczący oraz członkowie - Małgorzata Poświata i Czesław Łączak.

Do rady nadzorczej powołani z kolei zostali: Wiesław Skwarko - członek zarządu Nafty Polskiej SA, któremu powierzono przewodniczenie Radzie, Mariusz Obszyński - zastępca dyrektora biura Nafty Polskiej SA, Małgorzata Molas - naczelnik wydziału w Ministerstwie Skarbu Państwa oraz Ewa Piszczek - dyrektor Delegatury Ministerstwa Skarbu Państwa w Krakowie.

W składzie Rady Nadzorczej Spółki pozostali zaś Katarzyna Wałęga, Krzysztof Pieńkowski oraz Jan Wais - przedstawiciele pracowników Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach SA oraz Ewa Lis, reprezentująca Skarb Państwa.

Ukonstytuowana w ten sposób Rada Nadzorcza, na piątkowym posiedzeniu odwołała prezesa Jarosława Witę oraz Irenę Baranek.

- Realizując zapowiedzi przedstawicieli właściciela spółki, zgodnie z którymi spółkami kontrolowanymi przez Skarb Państwa powinny kierować osoby wybrane w drodze transparentnych postępowań konkursowych, posiadające i zdolne do realizacji obowiązującej strategii spółki, a także mając na uwadze zarówno konieczność sprawnego kontynuowania działań przygotowujących debiut giełdowy spółki, jak i prowadzenia efektywnych prac - we współpracy z Naftą Polską SA - nad dokończeniem prywatyzacji Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach SA (operacje na akcjach będących w posiadaniu Skarbu Państwa i Nafty Polskiej SA), Rada Nadzorcza podjęła decyzję o rozpisaniu konkursu na członków Zarządu Spółki - tłumaczy Jerzy Jurczyński, rzecznik prasowy tarnowskiej spółki.

Do czasu rozstrzygnięcia konkursu działalnością bieżącą spółki kierować będzie Witold Szczypiński - dotychczasowy członek zarządu odpowiedzialny m.in. za sfery rozwoju, techniki, produkcji i zaangażowany w procedurę przygotowania spółki do debiutu giełdowego oraz bezpośrednio współpracujący z doradcami prywatyzacyjnymi. W działaniach tych wspierać go będzie oddelegowany przez radę nadzorczą do czasowego pełnienia funkcji członka carządu Jan Wais.

Czytaj więcej: Ludzie i firmy 363

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam,  półprodukty z tworzyw sztucznych
 

Aktualizacja

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8