K 2019 - nowe produkty z odpadów z tworzyw sztucznych

Potencjał zwiększenia udziału materiałów pochodzących z recyklingu

- W ramach projektu ChemCycling firma BASF chce przetwarzać olej z pirolizy odpadów tworzyw sztucznych, które obecnie nie mogą być poddane recyklingowi, takich jak tworzywa zmieszane lub zanieczyszczone. Jeśli uda nam się osiągnąć stan gotowości do wprowadzenia projektu na rynek, to ChemCycling będzie innowacyjnym uzupełnieniem istniejących procesów recyklingu i odzyskiwania, pozwalającym rozwiązać problem odpadów z tworzyw sztucznych - powiedział Stefan Grater, kierownik projektu ChemCycling w BASF.

Znaczący potencjał recyklingu chemicznego został potwierdzony przez firmę konsultingową McKinsey w badaniu z grudnia 2018 roku: zdaniem ekspertów, jeśli dotychczasowe procesy recyklingu uda się połączyć z nowymi procesami, takimi jak recykling chemiczny, to do 2030 roku możliwe będzie osiągnięcie wskaźnika ponownego wykorzystania i recyklingu tworzyw sztucznych na poziomie 50% na całym świecie (obecnie: 16%). Udział recyklingu chemicznego mógłby wówczas wzrosnąć z 1% obecnie do około 17%, co odpowiada recyklingowi około 74 mln ton odpadów z tworzyw sztucznych.

chemcycling
Andreas Kicherer i Stefan Gräter rozmawiają o różnych typach odpadów tworzywowych i sposobach ich recyklingu

Wyzwania technologiczne, ekonomiczne i regulacyjne

Aby jednak przejść od fazy pilotażowej do wprowadzenia na rynek, konieczne będzie rozwiązanie różnych kwestii. Istniejące technologie przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych w surowce wtórne muszą zostać rozwinięte i dostosowane do wykorzystania na skalę przemysłową w celu zapewnienia spójnej i wysokiej jakości oleju z pirolizy. BASF bada obecnie różne możliwości długoterminowego zaopatrzenia zakładów produkcyjnych firmy działających w ramach koncepcji Verbund w komercyjne ilości oleju z pirolizy. Oprócz kwestii technicznych pewną rolę odgrywają również aspekty ekonomiczne. Aby recykling chemiczny mógł przyjąć się na rynku, organy regulacyjne muszą również oficjalnie uznać ten proces za recykling. Muszą one określić, w jaki sposób recykling chemiczny i podejście oparte na bilansie masowym mają być uwzględnione w obliczeniach wskaźników recyklingu wymaganych przez prawo.

Odpowiedzialne wykorzystanie zasobów

- Nasz projekt ChemCycling jest dobrym przykładem współpracy BASF z partnerami przy rozwiązywaniu kluczowych wyzwań XXI wieku - powiedział dr Andreas Kicherer, ekspert ds. zrównoważonego rozwoju w BASF. Oprócz ChemCycling firma BASF jest zaangażowana w wiele innych projektów i inicjatyw, które wzmacniają ideę gospodarki obiegowej i zapobiegają przedostawaniu się tworzyw sztucznych do środowiska. Portfolio produktów BASF obejmuje na przykład certyfikowane i nadające się do kompostowania tworzywo sztuczne ecovio, częściowo oparte na surowcach odnawialnych. BASF jest członkiem Światowej Rady Tworzyw Sztucznych i uczestniczy w dwóch programach Fundacji Ellen MacArthur. We wszystkich swoich zakładach na całym świecie BASF realizuje tzw. operację czystego zamiatania, która jest międzynarodową inicjatywą branży tworzyw sztucznych mającą na celu zapobieganie wprowadzaniu granulatu z tworzyw sztucznych do środowiska. Ponadto na początku 2019 roku BASF połączyła siły z około 30 innymi przedsiębiorstwami, zawiązując Sojusz na rzecz likwidacji odpadów z tworzyw sztucznych (AEPW). W ciągu najbliższych pięciu lat w ramach tej inicjatywy zainwestowane zostanie nawet 1,5 mld USD w różne projekty i partnerstwa, głównie w Azji i Afryce. Cztery główne obszary zainteresowania to: rozwój infrastruktury zbiórki odpadów, promowanie innowacyjnych metod recyklingu, edukacja i zaangażowanie różnych grup oraz oczyszczanie skoncentrowanych obszarów zalegania odpadów z tworzyw sztucznych w środowisku naturalnym.brak
 

Chemikalia, środki uszlachetniające, tworzywa sztuczne, poliuretany

Polska