K 2022: 70 lat targów nr 1 na świecie dla przemysłu tworzyw sztucznych i gumy

K 2022: 70 lat targów nr 1…

Gorące tematy na K 2022: Gospodarka cyrkularna - Ochrona klimatu - Digitalizacja

Targi K w Düsseldorfie obchodzą w tym roku swoje 70-lecie. Ich cechą charakterystyczną jest wiodąca pozycja jako targów nr 1 dla branży tworzyw sztucznych i gumy. Z 3037 wystawcami oferującymi najszerszy zakres innowacji w całym łańcuchu wartości, K 2022 zapewni kompletny przegląd tego, w jakim kierunku zmierza sektor. Targi zajmą wszystkie 18 hal wystawienniczych, jak również duże powierzchnie na zewnątrz. Zaprezentowany asortyment obejmie maszyny i wyposażenie, surowce i środki pomocnicze, jak również półprodukty i części techniczne oraz produkty ze wzmocnionych tworzyw sztucznych.

K 2022: 3037 wystawców z 60 krajów

Wystawcy będą reprezentować 60 krajów, z dużym udziałem Europy - szczególnie Niemiec, Włoch, Austrii, Turcji, Holandii, Szwajcarii i Francji - oraz USA. K wyraźnie odzwierciedli zmiany na rynku światowym: liczba firm z Azji od kilku lat utrzymuje się na stałym wysokim poziomie. Szczególnie Chiny, Tajwan, Indie, Korea Południowa i Japonia będą prezentować się imponująco - i to pomimo obecnych trudnych warunków panujących w tych krajach z powodu przepisów dotyczących kwarantanny po powrocie z zagranicy, a także dużych opóźnień w wydawaniu wiz.

Niemiecki przemysł tworzyw sztucznych i gumy będzie reprezentowany przez 871 wystawców na 66 940 metrach kwadratowych (około 38% powierzchni).

- K 2022 to nasze pierwsze duże targi od czasu pandemii. Z 179 000 m2 powierzchni wystawienniczej netto nasze tereny targowe są całkowicie zarezerwowane. Targi K w Düsseldorfie są nie tylko barometrem wydajności branży i jej globalnym rynkiem innowacji, ale także wyzwalają zrównoważone impulsy gospodarcze. Szczególnie po zmianach wywołanych pandemią i w trudnym globalnym klimacie gospodarczym zapewnią one potrzebną orientację - mówi Erhard Wienkamp, dyrektor zarządzający Messe Düsseldorf.

- Materiały polimerowe są dziś niezbędne i wszechobecne w niemal wszystkich obszarach naszego życia. W 2021 roku światowa produkcja tworzyw sztucznych osiągnęła ok. 390,7 mln ton; w samych zaś Niemczech 21 mln ton. Cała branża stoi jednak przed różnymi wyzwaniami, takimi jak problemy z łańcuchem dostaw czy eksplodujące ceny energii. Potrzeba osobistej wymiany doświadczeń na poziomie globalnym na targach K 2022 jest ogromna, tym bardziej, że przemysł tworzyw sztucznych przechodzi proces transformacji w kierunku gospodarki cyrkularnej - powiedział Ulrich Reifenhäuser, przewodniczący rady doradczej wystawców na K 2022, komentując sytuację w światowej branży tworzyw sztucznych i gumy.

k22-ct5237

Produkcja tworzyw sztucznych

W 2021 roku na świecie wyprodukowano 390,7 mln ton tworzyw sztucznych, z czego 352,3 mln ton pochodziło z surowców kopalnych, 32,5 mln ton z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu, a 5,9 mln ton z tworzyw sztucznych pochodzenia biologicznego. Według analiz przeprowadzonych przez International Rubber Study Group (IRSG) w tym samym okresie wyprodukowano i zużyto około 29,88 mln ton gumy. Azja odpowiada obecnie za ponad 50% całej światowej produkcji tworzyw sztucznych. Produkcja gumy jest również tradycyjnie zdominowana przez Azję.

Według danych Plastics Europe, w 2021 roku w Niemczech wyprodukowano 21 mln ton tworzyw sztucznych. Obroty producentów tworzyw wyniosły łącznie 31 mld euro. Niemieckie przetwórstwo tworzyw sztucznych osiągnęło w 2021 roku przychody w wysokości 69,4 mld euro. Przetwórcy gumy mogli wykazać przychody w wysokości 9,95 mld euro.

Jeśli chodzi o obszar zastosowania tworzyw sztucznych w Europie, to największy udział ma w nim sektor opakowań z około 39 procentami, na drugim miejscu jest budownictwo z 21 procentami, a na trzecim sektor motoryzacyjny z prawie 9 procentami. (Źródło: Plastics Europe, dane z 2021 roku)

Produkcja maszyn dla tworzyw sztucznych i gumy

Obecna sytuacja dostawców maszyn i urządzeń, największej grupy wystawców na K, przedstawia się następująco: wartość produkcji maszyn do tworzyw sztucznych i gumy osiągnęła w 2021 roku na całym świecie wielkość 38,6 mld euro (2020: 34,2 mld euro). Pod względem wartości produkcji największym krajem w produkcji maszyn z tworzyw sztucznych i gumy w 2021 roku były Chiny z 35-procentowym udziałem, następnie Niemcy z wynikiem 19,6 procent i Włochy z 7,1 procent. Pod względem handlu światowego niemiecka inżynieria mechaniczna, z udziałem w światowym eksporcie wynoszącym 22 procent, plasuje się bezpośrednio za nowym mistrzem eksportu - Chinami z 23,9 procent, Japonią z 9,1 i Włochami z 8,6 procent. Popyt na maszyny i urządzenia do obróbki jest obecny na wszystkich ważnych rynkach zbytu i będzie nadal rósł.

Producenci z Niemiec zamknęli rok 2021 z wartością produkcji maszyn bazowych na poziomie 7,55 mld euro i tym samym 7,6 procent powyżej wartości z roku poprzedniego.

Gorące tematy K 2022

Już podczas ostatniej edycji targów K przed trzema laty wystawcy jednogłośnie podkreślali potrzebę istnienia operacyjnych i zamkniętych cykli w całym łańcuchu materiałowym. Nigdy wcześniej branża nie była tak jednomyślna w podejmowaniu tematu i nie pracowała tak spójnie nad rozwiązaniami w zakresie kompatybilności środowiskowej, ochrony zasobów i redukcji odpadów. Od tego czasu rozwój ten nabrał tempa. K 2022 będzie imponującym dowodem na to, że branża przyjmuje na siebie odpowiedzialność i że tworzywa sztuczne będą w przyszłości częścią rozwiązania, a nie problemem. I właśnie dlatego trzema gorącymi tematami targów K 2022 będą gospodarka cyrkularna, ochrona klimatu i digitalizacja.

Bez tworzyw sztucznych nie będzie możliwe odpowiedzialne zarządzanie klimatem na świecie. Tworzywa sztuczne umożliwiają tworzenie lekkich konstrukcji, e-mobilność, wykorzystanie energii wiatrowej i słonecznej. I tutaj gospodarka cyrkularna ma kluczowe znaczenie, podczas gdy cyfryzacja jest niezbędnym czynnikiem zapewniającym przejrzystość i efektywność wykorzystania zasobów. Wszystkie trzy gorące tematy zostaną również podkreślone w Specials na K 2022.


k2019-mt-1230