K2004: Wizje - Innowacje - Biznes


Biznes
Kto chce podjąć właściwą dla swojego zakładu decyzję inwestycyjną, musi dokonać przeglądu całego rynku światowego. Międzynarodowy skład wystawców na K 2004 gwarantuje kompletność oferty – w każdej dziedzinie spektrum oferentów obejmuje firmy o zasięgu globalnym aż po małych specjalistów, od niedrogiej oferty standardowej aż po wykonane na miarę narzędzia, surowce lub technologie. Firmy z ponad 50 krajów zgłosiły się na K 2004. Są wśród nich liderzy rynku, ale także wielu interesujących nowicjuszy ze wszystkich 5 kontynentów.

Jak ważne są K dla biznesowego sukcesu w branży pokazuje także liczba ekspertów, jacy co trzy lata przyjeżdżają do Düsseldorfu. Na K 2001 było ich 228 000 z prawie 100 krajów. Wśród nich niezwykle wysoka liczba osób na kierowniczych stanowiskach: prawie jedna trzecia wszystkich gości należała do wyższej kadry kierowniczej, co okazało się z ankiet gromadzonych w czasie targów. 60 % gości miało znaczący udział w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w swoich przedsiębiorstwach, kolejne 24 % deklarowało głos doradczy.

Informacje, jakie eksperci ci zebrali na targach do swoich zawodowych celów, ocenione zostały przez nich bardzo wysoko. Ankieta, przeprowadzona w trakcie targów K 2001 wykazała jednoznacznie: kto odwiedził targi był pod wielkim wrażeniem ilości wynalazków, nowości i rozwiązań technicznych. Zainteresowanie ofertowe gości kształtowało się przy tym następująco: 74 % z nich interesowało się maszynami i urządzeniami dla przemysłu tworzyw sztucznych i kauczuku, 38 % - surowcami i materiałami pomocniczymi, 29 % - półproduktami i elementami technicznymi i 13 % - usługami. Z oferty we wszystkich tych dziedzinach 90 i więcej % gości było bardzo zadowolonych!

Innowacje
Innowacje są podstawą konkurencji. Oczywiście nie byłoby uczciwie zakładać, że odbywające się co trzy lata K Düsseldorf są jedyną platformą, na której prezentowane są nowe technologie. Jednak bezsporne jest, że w dobie coraz krótszych okresów opracowywania i wdrażania innowacji z prezentacją wielu nowości na świecie czeka się właśnie na K. A nowości, z jakimi czekają wystawcy K są dla użytkowników niezwykle interesujące. Ponieważ w tej branży wysokich technologii czasy rewolucyjnych wynalazków i skoków rozwojowych należą do przeszłości, więc rozwój ukierunkowany jest na codzienne użytkowanie. Wszelkie wysiłki innowacyjne zorientowane są na ich wykorzystanie – chodzi o takie ulepszenia, które poszerzają możliwości stosowania, umożliwiają szybsze wdrożenie, modernizacje produkcyjnej codzienności i poprawę efektywności ekonomicznej. Żadne inne targi nie gwarantują takiej ilości innowacyjnych impulsów!

I to nie tylko dla producentów wyrobów z tworzyw i kauczuku. Znają i doceniają K od dawna przemysłowi odbiorcy tworzyw. Odwiedzają je, aby zabrać ze sobą nowe pomysły dla swojej branży i swoich produktów. Wystawcy nastawili się na tę grupę klientów. Prawie połowa przedsiębiorstw biorących udział w K swoją ofertę kieruje bezpośrednio do przemysłowych użytkowników półproduktów i elementów technicznych z tworzyw i kauczuku. W ten sposób K stało się najważniejszą platformą informacyjną dla pracowników działów rozwoju, konstruktorów i fachowców produkcyjnych z wielu branż przemysłowych. Na pierwszym miejscu jest tu przemysł samochodowy. Dwie trzecie wszystkich wystawców, którzy na K kierują swoją ofertę do użytkowników przemysłowych oferuje nowości dla tej branży. Prawie połowa pokazuje innowacje dla przemysłu dóbr konsumpcyjnych, następnie dla elektroniki (41 %). Po jednej trzeciej oferty produktów i usług skierowane jest do budownictwa i wyposażenia wnętrz oraz techniki medycznej i laboratoryjnej.

Czytaj więcej: Targi 1026Reportaże

Forum

Rsikorski

Pvc Soft płynne - Produkcja mat barowych - ociekaczy. 2020-07-03

Sieah123

Wtrysk PA6 GF 30 2020-05-21

Uoop90

Roboty programy, ustawianie 2020-03-06

Piotrzawadzinski

Linia produkcyjna do rurek PE 2019-12-14

Plastpet

Problem z produkcjia tub do zniczy PP 2019-12-08