KGL: Rozwój w czasach kryzysu

KGL: Rozwój w czasach kryzysu…

Rozmowa z Bálintem Némethem, dyrektorem handlowym Korporacji KGL S.A.

Panie dyrektorze, mimo sytuacji w jakiej wszyscy się znajdujemy, zacznijmy naszą rozmowę od dobrych wiadomości. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wybrało projekt Korporacji KGL do dofinansowania kwotą ponad 5 mln złotych. Cóż to za projekt? 

Projekt, o którym mowa, nazywa się ''Opakowania z polipropylenowej folii spienionej przeznaczone do dań na wynos''. Generalnie dzięki temu projektowi chcielibyśmy stawić czoła dwóm wyzwaniom, które stoją przed rynkiem opakowań. Jednym z nich jest redukcja wagi opakowań, co jest bardzo istotne ze względu na zmniejszenie użycia plastiku w opakowaniach, zaś drugim wyzwaniem jest zastąpienie opakowań produkowanych ze spienionego polistyrenu – EPS. Jak wiemy, od lipca 2021 r. produkcja opakowań z EPS zostanie zakazana na terenie Unii Europejskiej; my zaś uważamy, że doskonałą alternatywą dla tych wyrobów będą właśnie opakowania z polipropylenowej folii spienionej. 

Przy okazji wspomnę również o drugim projekcie, który aktualnie prowadzimy. Jest to produkcja opakowań z recyklatów. KGL S.A. posiada specjalistyczną wieżę do dekontaminacji (SSP) surowca pochodzącego z recyklingu (rPET). Dekontaminacja ma za zadanie usunięcie (dezaktywację) szkodliwych dla ludzi i środowiska substancji z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu. Oczyszczony surowiec spełnia normy jakościowe i może mieć kontakt z żywnością, dzięki czemu opakowania mogą być produkowane w 100% z tworzyw pochodzących z recyklingu.

Wspomniał pan o unijnych regulacjach prawnych. Chciałbym dowiedzieć się, jakie jest stanowisko Korporacji KGL w kwestii podatku od tworzyw sztucznych, które nie zostaną poddane recyklingowi?

Podatek, który Unia Europejska narzuciła w 2021 r., zostanie wpłacony przez rząd polski. Obecnie nie dotyka on więc ani przetwórców, ani producentów tworzyw sztucznych. Jak będzie to natomiast wyglądało w przyszłości, tego dokładnie jeszcze nie wiemy, tak że trudno jest w tej chwili pokusić się o jednoznaczną wypowiedź w tej kwestii. Jeśli chodzi o wpływ tego podatku na naszą firmę, to mając na uwadze potencjalne wyłączenia z obowiązku odprowadzania podatku (produkcja opakowań zdolnych do recyklingu, a także w oparciu o surowce pochodzące z recyklingu) istnieją przesłanki, że korporacja KGL S.A. może jedynie w ograniczonym zakresie odczuć obciążenia wynikające z nałożenia wspomnianej opłaty. 

Spółka stosuje nowoczesne technologie w produkcji opakowań z tworzyw sztucznych, które umożliwiają uwzględnienie kwestii środowiskowych, jak również dysponuje odpowiednimi technologiami do wytwarzania opakowań zgodnie z powyższą ideą, a tym samym produkuje i będzie wprowadzać do oferty coraz więcej opakowań, które mogą być zdolne do pełnego recyklingu. Oczywiście niezwykle istotną kwestią jest to, jak będzie wyglądać przełożenie tego podatku na przetwórców tudzież na producentów, czego niestety wciąż jeszcze nie wiemy.

Działacie w trzech segmentach: dystrybucji granulatów polimerów, produkcji folii i opakowań oraz form do maszyn termoformujących i wtryskarek. Jak podsumuje pan ubiegły, trudny przecież rok, w tych obszarach działalności spółki?

W roku 2020 Korporacja KGL wypracowała blisko 380 mln złotych przychodów z działalności operacyjnej. Z danych wynika, że udało nam się rozwinąć sprzedaż w segmencie produkcji, natomiast w segmencie dystrybucji odnotowaliśmy lekki spadek. Chciałbym jednak zwrócić uwagę na to, że nie wynika on w żadnej mierze z utraty rynku. Decydujący wpływ na zmniejszenie wielkości przychodów w segmencie dystrybucji miały wpływ bardzo niskie ceny tworzyw sztucznych. Z kolei w segmencie produkcji opakowań odnotowaliśmy duże zainteresowanie opakowaniami wytwarzanymi przez nas dla sektora żywności.

Rok 2020 kojarzy się również z bardzo dynamicznym rozwojem spółki.

Zgadza się, ubiegły rok musimy uznać za bardzo udany pod względem biznesowym. Podpisaliśmy wieloletnie umowy z takimi firmami jak Danish Crown i Mondelez. Nawiązanie współpracy w tak szerokim zakresie z tymi producentami żywności pozwolą nam na dynamiczny rozwój w segmencie opakowań.

W minionym roku nabyliśmy także zakład produkcyjny w Czosnowie, w którym prowadzona jest produkcja folii oraz opakowań z tworzyw sztucznych. Inwestycja ta jest dla nas bardzo istotna pod względem strategicznym i wpisuje się ona w 100% w jeden z ważniejszych elementów naszych długoterminowych założeń, jakim jest wejście na rynek mleczarski. Podsumowując, pomimo kryzysu związanego z koronawirusem, rok 2020 będzie się nam kojarzył z rozwojem spółki.

brak
 

Tworzywa techniczne, poliolefiny, styrenowe, compoundy, elastomery termoplastyczne, barwniki, stabilizatory UV, uniepalniacze, antystatyki, antyblokingi, wypełniacze ...

Polska