KI Chemistry ze zgodą na przejęcie Ciechu

 KI Chemistry ze zgodą na przejęcie Ciechu
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował o udzieleniu zgody należącej do grupy kapitałowej Kulczyk Investments spółce KI Chemistry na przejęcie kontroli nad Ciechem. Przeprowadzone postępowanie wykazało, że transakcja nie doprowadzi do ograniczenia konkurencji - poinformował urząd.

Wniosek spółki należącej do Jana Kulczyka o przejęcie kontroli nad Ciechem wpłynął do UOKiK w marcu br. Koncentracja ma polegać na nabyciu przez KI Chemistry akcji uprawniających do 66 proc. łącznej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Ciechu.

Przejmująca spółka nie prowadzi obecnie żadnej działalności operacyjnej. Jest częścią grupy kapitałowej Kulczyk Investments, która skupia ponad 150 spółek zajmujących się m.in. poszukiwaniem i wydobywaniem surowców naturalnych, wytwarzaniem i obrotem energią elektryczną czy inwestycjami w infrastrukturę drogową. Ciech zarządza grupą ponad 30 spółek, które zajmują się przede wszystkim produkcją, dystrybucją i handlem w branży chemicznej. Część z nich działa również na rynku wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej oraz cieplnej, przede wszystkim na potrzeby spółek Grupy Ciech.

Przeprowadzone postępowanie wykazało, że działalność grup kapitałowych uczestników transakcji pokrywa się na krajowych rynkach wytwarzania, obrotu i sprzedaży detalicznej energii elektrycznej, obrotu świadectwami pochodzenia, usług transportowo-spedycyjno-logistycznych. Koncentracja nie wpłynie jednak znacząco na ich strukturę, a tym samym nie doprowadzi do ograniczenia konkurencji.

Zgodnie z przepisami koncentracja podlega zgłoszeniu do urzędu antymonopolowego, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce.


brak
 

Soda kalcynowana, sól, nawozy fosforowe, środki ochrony roślin, żywice epoksydowe, pianki i surowce do produkcji pianek i inne produkty chemiczne

Polska