Kalkulacja form wtryskowych

Metoda analityczna
Jest to najdokładniejsza metoda kalkulacji kosztów. Ta metoda zajmuje najwięcej czasu. W tej metodzie analizuje się pojedyncze procesy i wykonuje kalkulacje bazująca na procesach.

Jedną z najczęściej używanych metod szacowania i kalkulacji form wtryskowych jest metoda podobieństwa kosztów. Tą metodą można w dość precyzyjny sposób określić koszty budowanego narzędzia (pod warunkiem, że dany zakład produkcyjny robił już podobne formy).

W metodzie analitycznej forma wtryskowa podzielona jest na kilka grup kalkulacji. Dla każdej z tych grup trzeba obliczyć koszty wykonania i na końcu zsumować wszystkie podgrupy.

Koszty narzędzia


Grupa kalkulacji 1 – gniazdo formujące
1. Ustalenie objętości frezowania (obróbka wstępna) i powierzchni frezowanej (obróbka wykańczająca)
2. Ustalenie wkładek rdzeni
3. Ustalenie złożoności obróbki podstawowej i drążenia (udział drążenia)
4. Definicja obszarów drążonych i elektrod

Grupa kalkulacji 2 – zestaw płytowy
1. Ustalenie wymiarów formy z wymiarów części
2. Wybór materiału na płyty
3. Wkładki formujące tak / nie

Grupa kalkulacji 3 – podstawowe jednostki funkcyjne
1. Liczba i rodzaj kołków wypychaczy / Płyt wypychaczy
2. Rodzaj systemu wtryskowego
3. Ustalenie otworów termostatujących

Grupa kalkulacji 4 – specjalne jednostki funkcyjne
1. Uwzględnienie mechanizmów specjalnych (Wykręcanie, sterowanie dodatkowych płyt)
2. Ustalenie wielkości suwaków, ich rodzaj i wykonanie
3. Koszty specjalne (np. Dysze do wtrysku z gazem, powłoki, itd.).


brak
 

Profesjonalne programy dla branży przetwórstwa tworzyw sztucznych. Kalkulacja narzędzi (form, tłoczników) za pomocą programu CalCard Perfect, program do optymalizacji procesów produkcyjnych STASA QC, program do zarządzania narzedziownią PlanTool

Polska