Drukuj

Kalkulacja form wtryskowych

Metoda analityczna
Jest to najdokładniejsza metoda kalkulacji kosztów. Ta metoda zajmuje najwięcej czasu. W tej metodzie analizuje się pojedyncze procesy i wykonuje kalkulacje bazująca na procesach.

Jedną z najczęściej używanych metod szacowania i kalkulacji form wtryskowych jest metoda podobieństwa kosztów. Tą metodą można w dość precyzyjny sposób określić koszty budowanego narzędzia (pod warunkiem, że dany zakład produkcyjny robił już podobne formy).

W metodzie analitycznej forma wtryskowa podzielona jest na kilka grup kalkulacji. Dla każdej z tych grup trzeba obliczyć koszty wykonania i na końcu zsumować wszystkie podgrupy.

Koszty narzędzia


Grupa kalkulacji 1 – gniazdo formujące
1. Ustalenie objętości frezowania (obróbka wstępna) i powierzchni frezowanej (obróbka wykańczająca)
2. Ustalenie wkładek rdzeni
3. Ustalenie złożoności obróbki podstawowej i drążenia (udział drążenia)
4. Definicja obszarów drążonych i elektrod

Grupa kalkulacji 2 – zestaw płytowy
1. Ustalenie wymiarów formy z wymiarów części
2. Wybór materiału na płyty
3. Wkładki formujące tak / nie

Grupa kalkulacji 3 – podstawowe jednostki funkcyjne
1. Liczba i rodzaj kołków wypychaczy / Płyt wypychaczy
2. Rodzaj systemu wtryskowego
3. Ustalenie otworów termostatujących

Grupa kalkulacji 4 – specjalne jednostki funkcyjne
1. Uwzględnienie mechanizmów specjalnych (Wykręcanie, sterowanie dodatkowych płyt)
2. Ustalenie wielkości suwaków, ich rodzaj i wykonanie
3. Koszty specjalne (np. Dysze do wtrysku z gazem, powłoki, itd.).


brak
Biznes Start

Technik Solution Beata Cichoń

Profesjonalne programy dla branży przetwórstwa tworzyw sztucznych. Kalkulacja narzędzi (form, tłoczników) za pomocą programu CalCard Perfect, program do optymalizacji procesów produkcyjnych STASA QC, program do zarządzania narzedziownią PlanTool