Kalkulacja form wtryskowych

Kalkulacja form wtryskowych Kalkulacja form wtryskowych jest bardzo ważnym etapem w ogniwie produkcji formy wtryskowej. Rosnąca konkurencja ze strony dalekowschodnich narzędziowni oraz zmniejszanie się różnicy cen pomiędzy polskimi i zachodnimi narzędziowniami powoduje wzrost znaczenia etapu ofertowania form. Kalkulacja bardzo często decyduje o powodzeniu całego projektu. Dobrze i profesjonalnie wykonana kalkulacja pozwala na pozyskanie zlecenia w odpowiedniej dla zleceniobiorcy cenie.

Klienci stawiają jednak coraz wyższe wymagania dotyczące sposobu i formy przedstawiania oferty na wykonania formy. Bardzo często nie wystarczają już oferty zawierające tylko cenę za wykonanie formy i czasu jej dostawy. Teraz coraz częściej narzędziownie spotykają się z wymogiem przedstawiania oferty zawierającej oprócz ceny bardziej szczegółowe informacje na temat technologii wykonania formy. Poza tym klienci życzą sobie kilka lub kilkanaście ofert na formy równocześnie, zawierających dodatkowo różne założenia i warianty (różna krotność formy, różne metody wykonania itd.).

Profesjonalny arkusz kalkulacyjny powinien zawierać informacje na temat liczby godzin na poszczególnych gniazdach produkcyjnych potrzebnych do wykonania danego narzędzia. W wielu przypadkach należy wykonać kalkulacje na arkuszu, który musi być dopasowany w formie i treści do wymagań klienta. Prym wiodą tu firmy motoryzacyjne. Wykonanie takiej kalkulacji jest dla wielu narzędziowni bardzo pracochłonne i trudne. Osoby zajmujące się kalkulacją form wtryskowych mają bardzo duży problem z tego rodzaju kalkulacjami. Czas potrzebny do wykonania takiej kalkulacji jest na tyle długi, że zanim oferta trafi do zleceniodawcy, bardzo często okazuje się że dany temat jest już nieaktualny. Projekt został zlecony gdzie indziej.

Ogólnie czas wykonania ofert przez zakłady narzędziowe jest w dużym stopniu niezadowalający dla zleceniodawców. Spowodowane jest to tym, że kalkulacja form wtryskowych jest bardzo złożonym i trudnym procesem. Powoduje to skomplikowana budową formy wtryskowej, która składa się z bardzo wielu elementów wykonywanych przeróżnymi metodami oraz o rożnym stopniu trudności.

Chcąc otrzymać wiarygodną i dokładną cenę narzędzia, należy dokładnie przeanalizować budowę oraz elementy geometrii wypraski, oraz wybrać odpowiednią technologię wykonania formy. Trzeba skalkulować wszystkie elementy wchodzące w skład formy tj. zestaw płytowy (znormalizowany korpus formy lub wykonanie własne płyt), części znormalizowane (wypychacze, elementy układu chłodzenia, suwaki, mechanizmy specjalne) systemy gorąco-kanałowe, części potrzebne do wykonania poszczególnych podzespołów (np. elektrody) oraz uwzględnić czas pracowników oraz maszynowy potrzebny do wykonania formy.

Czytaj więcej:
Kompleksowe rozwiązania dla branży przetwórstwa
 

Kompleksowe rozwiązania dla branży przetwórstwa tworzyw sztucznych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie, gwarantujemy pełne zadowolenie naszych Klientów

Polska