Kalkulacja form wtryskowych

Rozwiązaniem dla narzędziowni problemu wykonania szybkiej, dokładnej i profesjonalnej kalkulacji jest zastosowanie innowacyjnych programów CAC (Computer Aided Calculation). Tego rodzaju system pozwala na systematyczną, szybką, powtarzalną i pewną kalkulację formy.

Cele profesjonalnego systemu CAC
  • Możliwość wykonywania kalkulacji różnorodnych rodzajów form
  • Możliwość wykonywania kalkulacji „open book” => rozróżnienie kroków produkcyjnych (Wynik kalkulacji można wykorzystać do Cost-Breakdown Sheet -arkusz kalkulacji Excel)
  • Systematyczna kalkulacja (nic nie jest pominięte)
  • Kalkulacja nie jest zależna tylko od doświadczenia osoby ją wykonującej
  • Oszczędność czasu potrzebnych na wykonywanie bardzo szczegółowych kalkulacji
  • Dopasowanie arkuszy kalkulacyjnych do potrzeb klienta
Profesjonalny system CAC musi spełniać wszystkie wymienione cele. Kalkulacje form wtryskowych muszą być wykonywane szybciej, równocześnie dokładność oraz szczegółowość tych kalkulacji musi być bardzo wysoka. Na dzień dzisiejszy żadna z profesjonalnych narzędziowni nie może sobie pozwolić na stratę zleceń z powodu źle skalkulowanych kosztów form: zbyt wysoka cena ofertowa z powodu niepewności przy kalkulacji prowadzi do starty zlecenia, zbyt nisko oszacowane koszty prowadzą do straty firmy. System musi wykonywać powtarzalne kalkulacje, które maja być niezależne od dyspozycji dnia osoby kalkulującej.

Najbardziej rozpowszechnionym i najdokładniejszym programem CAC jest system Perfect CalCard firmy Transcat Kunststofftechnik GmbH. Program ten ma zastosowanie w zakładach narzędziowych, firmach produkcyjnych oraz firmach OEM.

Perfect CalCard


Podczas procesu kalkulacji przy pomocy programu Perfect CalCard wykorzystywane są głównie analityczne metody kalkulacji form. Program wykorzystuje również inne metody kalkulacji: metodę statystyczną i heurystyczną.

Przykład obliczenia czasu frezowania w programie Perfect CalCardbrak
 

Profesjonalne programy dla branży przetwórstwa tworzyw sztucznych. Kalkulacja narzędzi (form, tłoczników) za pomocą programu CalCard Perfect, program do optymalizacji procesów produkcyjnych STASA QC, program do zarządzania narzedziownią PlanTool

Polska