Kalkulacja form wtryskowych

W Polsce nie ma ujednoliconego systemu kalkulacji narzędzi produkcyjnych. Mimo coraz większej liczby zapytań przychodzących do zakładów narzędziowych, sposób ich kalkulacji jest bardzo często dość chaotyczny. Zakłady narzędziowe wykonujące kalkulacje form dla klientów, nie mają na wykonanie oferty tyle czasu ile powinno się poświecić na ich dokładną i analityczną kalkulację. Oprócz tego w zakładach narzędziowych stosuje się różnorodne metody kalkulacji uwzględniające różnorodne technologie wykonania form. Wynikiem jest duża rozbieżność cen za oferowane narzędzia, mogące wynosić przy porównywalnych zakładach narzędziowych i takich samych zaleceniach co do wykonania formy nawet 100%!

Na dzień dzisiejszy tylko z góry określony sposób postępowania z zapytaniem pozwala na wykonanie racjonalnej oferty. Po otrzymaniu zapytania należy je przeanalizować pod względem możliwości realizacji, atrakcyjności oraz strategicznych interesów firmy. Dopiero po tym można zająć się techniczną strona wykonania narzędzia. Te rozważania służą jako baza do ustalenia terminu dostawy. Po ustaleniu terminu dostawy przychodzi kolej na wszystkie rzeczy zawiązane z warunkami prawnymi zlecenia. Po tych ustaleniach można wysłać oficjalną ofertę do klienta.

Kalkulacja ofertowa


Poniżej przedstawiono najczęściej stosowane na polskim rynku narzędziowym metody kalkulacji form. Metody te są bardzo często dość niedoskonałe.

Metody kalkulacji form


Metoda heurystyczna
Jest w kalkulacjach najczęściej stosowaną metoda. Polega na porównywaniu starszych ofert, kalkulacji podobieństwa oraz szacowaniu kosztów. Do tych metod należy szacowanie formy na podstawie kosztów/kg. Ta metoda zakłada wzrost ceny proporcjonalnie do wzrostu wagi narzędzia. Na tej podstawie stosunku kosztów do wagi ustala się cenę narzędzia. Metoda kosztów materiałów ma w założeniu stały stosunek pomiędzy kosztami materiałów, zarobkami i kosztami ogólnymi. Na tej podstawie można szacować koszty wykonania całej formy na podstawie kosztów materiałów. Obydwie metody mogą być stosowane w przypadku posiadania przez narzędziownie doświadczenia w wykonywaniu danego rodzaju form oraz bazy danych tych form.

Metoda statystyczna
W statystycznej metodzie kalkulacji porównuje się statystycznie cechy narzędzia/detalu z nakładem pracy potrzebnym do ich wykonania (funkcja kosztów, podobieństwo kosztów).


brak
 

Profesjonalne programy dla branży przetwórstwa tworzyw sztucznych. Kalkulacja narzędzi (form, tłoczników) za pomocą programu CalCard Perfect, program do optymalizacji procesów produkcyjnych STASA QC, program do zarządzania narzedziownią PlanTool

Polska