Kamień milowy w recyklingu chemicznym poliwęglanów

Kamień milowy w recyklingu…

Firma Covestro opracowała innowacyjny proces recyklingu poliwęglanu. W procesie tym tworzywa sztuczne rozkładane są na monomery, dzięki czemu mogą być ponownie wykorzystane w procesie produkcyjnym jako alternatywne surowce. W zakładzie Covestro w Leverkusen rozpoczyna się obecnie wdrażanie technologii recyklingu chemicznego poliwęglanu na skalę pilotażową.

- Jako producent tworzyw sztucznych, takich jak poliwęglan, naturalnie ponosimy odpowiedzialność za te materiały, również pod koniec ich cyklu życia. Naszą przewagą jest fakt, że wiemy, jak projektowane są nasze produkty i dlatego możemy prowadzić ukierunkowane badania nad rozwiązaniami w zakresie recyklingu - mówi dr Thorsten Dreier, dyrektor ds. technologii w Covestro. - Recykling chemiczny poliwęglanu jest kolejnym przykładem, w którym nasi koledzy z działu rozwoju pokazują, że zamknięte cykle są możliwe. Musimy wykorzystywać tworzywa sztuczne wycofane z eksploatacji jako zasoby i ponownie wykorzystywać je jako alternatywne surowce, aby zamknąć obieg.

Tworzywa sztucznych pochodzące z recyklingu coraz szerzej zastępują w produkcji surowce kopalne. Kompleksowy recykling przyczynia się zatem do neutralności klimatycznej oraz ochrony zasobów naturalnych i środowiska. Mechaniczny recykling poliwęglanu jest już ważnym elementem strategii recyklingu Covestro. Proces recyklingu mechanicznego jest stosowany, gdy strumienie odpadów są wystarczająco czyste, a poliwęglan z recyklingu spełnia wymagania przyszłych użytkowników.

Recykling chemiczny jest technologią komplementarną do recyklingu mechanicznego. Może on sprawić, że strumienie odpadów nienadające się do przetworzenia mechanicznego, staną się dostępne do recyklingu. Dlatego też Covestro aktywnie rozwija recykling chemiczny.

Chemoliza może bezpośrednio zamknąć obieg poliwęglanu

Technologia, opracowana przez międzynarodowy zespół, jest specyficznym procesem chemolizy dostosowanym do poliwęglanu. - Wstępnie posortowane strumienie odpadów zawierające ponad 50 procent poliwęglanu mogą być w ten sposób poddane recyklingowi. Zostało to z powodzeniem zademonstrowane w przypadku różnych strumieni odpadów tworzyw sztucznych zawierających poliwęglan - wyjaśnia Markus Dugal, dyrektor ds. technologii procesowej w Covestro.

Możliwość bezpośredniego wykorzystania produktu z recyklingu jako surowca

Produkt powstały w wyniku recyklingu chemicznego można zbilansować masowo i ponownie wykorzystać jako surowiec do produkcji poliwęglanu bez dalszego przetwarzania. - Takie wysokiej jakości surowce z recyklingu są potrzebne do aplikacji wymagających najwyższej jakości. Należą do nich na przykład wyroby dla sektora motoryzacyjnego, charakteryzujące się specjalnymi wymogami w zakresie bezpieczeństwa, przejrzystości optycznej lub estetyki, a także produkty codziennego użytku, takie jak elektronika użytkowa - mówi Lily Wang, dyrektor Engineering Plastics Business Entity.

Po pomyślnym opracowaniu procesu w warunkach laboratoryjnych, firma pracuje nad wdrożeniem tej technologii. Instalacja pilotażowa, która jest obecnie na etapie planowania, zostanie wykorzystana do zebrania doświadczenia potrzebnego do dalszej ekspansji na skalę przemysłową. Zakład pilotażowy zostanie zbudowany w Leverkusen w Niemczech.

Jednocześnie Covestro rozwija dalsze procesy innowacyjnego recyklingu poliwęglanu w swoich laboratoriach badawczych. Obejmują one alternatywy chemolityczne, recykling przy użyciu enzymów rozkładających tworzywo sztuczne oraz inteligentną pirolizę. Te alternatywne rozwiązania będzie można również przetestować w planowanej instalacji pilotażowej.