Kartpol wzmacnia Grupę Suwary

Kartpol wzmacnia Grupę Suwary
Grupa Kapitałowa Suwary, liczący się w naszym kraju producent opakowań z tworzyw sztucznych, podsumowała trzy czwarte bieżącego roku.

W okresie styczeń – wrzesień firma wypracowała przychody w wysokości blisko 67,4 mln zł. Zysk EBITDA wyniósł blisko 7 mln zł, natomiast zysk operacyjny 4,3 mln zł. Oznacza to, że przychody ze sprzedaży za pierwsze dziewięć miesięcy roku są dla spółki o 83 proc. wyższe niż przed rokiem. Zysk operacyjny podskoczył zaś aż o 109 proc. Znaczący wkład w tak dobre skonsolidowane wyniki miał rezultat wypracowany przez Kartpol, czyli spółkę wchodzącą od niedawna w skład całej Grupy Suwary.

W ostatnim czasie najważniejszym wydarzeniem dla Grupy było podpisanie właśnie przez Kartpol umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o dofinansowanie realizacji projektu dotyczącego wdrożenia nowej technologii produkcji kartuszy z zastosowaniem nowatorskiej konstrukcji form oraz innowacyjnych rozwiązań wtrysku. Wprowadzenie nowej technologii wpłynie na podniesienie efektywności produkcji kartuszy, a tym samym pozwoli na znaczące zwiększenie ich sprzedaży. Już w tej chwili Kartpol jest liderem na polskim rynku w zakresie produkcji kartuszy.

Suwary otrzymały też prawomocną decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę hali produkcyjno - magazynowej dla opakowań w Ksawerowie, w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.