Kędzierzyn ukończył ważny etap swej inwestycji

Kędzierzyn ukończył ważny etap swej inwestycji
W Zakładach Azotowych Kędzierzyn oddano wczoraj do użytku pierwszy etap inwestycji - instalacji do produkcji kwasu azotowego. Decyzja o jej realizacji podyktowana była dostosowaniem urządzenia do zaostrzających się przepisów unijnych, w tym do spełnienia wymagań najlepszych dostępnych technik.

Budowa Instalacji Kwasu Azotowego TK V to kluczowa inwestycja realizowana obecnie w spółce. W pierwszym etapie do użytku oddano budynek technologiczny z centralną sterownią i laboratorium. Obecnie eksploatowana instalacja do produkcji kwasu azotowego (TK I) może pracować do końca bieżącego roku. Wynika to z zapisów w Traktacie Akcesyjnym w części dot. środowiska naturalnego, w której ZAK jest zobowiązany do wyłączenia instalacji do końca bieżącego roku.

Realizacja projektu pozwoli na uzyskanie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji związków takich jak: NOx, CO2 i pyłów, a ponadto zostanie zredukowana energochłonność procesów technologicznych oraz ich materiałochłonność, np. zmniejszenie zużycia amoniaku. - Zastosowanie nowoczesnych technologii doprowadzi także do zwiększenia zdolności produkcyjnych naszych instalacji i istotnie wpłynie na poprawę warunków pracy oraz oszczędność surowców - powiedział Krzysztof Jałosiński, prezes zarządu ZAK.

Dwa lata temu podpisano kontrakt z czeską firmą Chemoprojekt, która jest głównym wykonawcą instalacji. Zgodnie z harmonogramem data planowanego oddania urządzenia do eksploatacji to 13 grudnia 2010 r. Całkowity jej koszt szacuje się na blisko 300 mln zł. Na realizację inwestycji ZAK otrzymał dofinansowanie w wysokości 20 mln zł.

Czytaj więcej: Inwestycje 714

Plastyfikatory do tworzyw sztucznych (Oxoviflex®, Oxoplast®), alkohole OXO, aldehydy
 

Plastyfikatory do tworzyw sztucznych (Oxoviflex®, Oxoplast®), alkohole OXO, aldehydy

Polska, 47-220 Kędzierzyn Koźle, Mostowa 30A