Kolejne firmy w izbie chemicznej

Kolejne firmy w izbie chemicznej
W pierwszej połowie maja kolejne dwie firmy dołączyły do grona członków Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. W ten sposób liczba podmiotów wchodzących w skład PIPCh wzrosła do 84.

Jednym z nowych członków organizacji jest firma Trans Ocean Poland part of JF Hillebrand Poland Sp. z o.o. Spółka od blisko 30 lat zajmuje się średniomasowymi transportami na całym świecie (chemia neutralna w formie płynnej) przy użyciu flexitanków, stanowiących ekonomiczną alternatywę do kontenerów cystern.

Drugą firmą, która dołączyła do PIPCh, to Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych Fosfory Sp. z o.o., spółka z ponad stuletnią historią. Od 1912 roku produkowano tu kwas siarkowy i różne sole nieorganiczne. W drugiej połowie lat 60. rozpoczęto tu realizację dużej inwestycji, która przekształciła zakład w nowoczesną fabrykę nawozów fosforowych. W oparciu o amerykańską licencję rozpoczęto produkcję superfosfatu potrójnego granulowanego, w którym zawartość fosforu jest niemal 3-krotnie wyższa niż w superfosfatach prostych. W 1992 roku Fosfory przekształciły się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, a właścicielem 100 proc. udziałów został Skarb Państwa. W 1995 roku pakiet większościowy udziałów spółki nabył Ciech, zaś w kwietniu 2011 roku Fosfory zostały przejęte przez ZA Puławy.

Obecnie Fosfory oferują szeroki asortyment nawozów, m.in. Superfosfat Potrójny Granulowany, Agrafoska, Amofoska, Amofosmag oraz Superfosfat Wzbogacony z zawartością siarki, wapnia i mikroelementów. Ponadto spółka produkuje kwas siarkowy techniczny, akumulatorowy oraz wodorosiarczyn sodu. Fosfory prowadzą także działalność usługowo-spedycyjną w zakresie przeładunku towarów masowych sypkich i płynnych w eksporcie, imporcie i tranzycie przewożonych drogą morską.