Kolejne inicjatywy Ciechu w celu zwiększenia płynności

Kolejne inicjatywy Ciechu…

Spółki Grupy Ciech podpisały umowy na tzw. faktoring odwrotny - usługę finansową, dzięki której zwiększy się ich płynność w kontaktach z dostawcami. Na mocy umowy spółki będą miały przyznany łączny limit w wysokości 150 mln zł, który będzie mógł być wykorzystywany przy zakupie np. surowców, półproduktów czy usług. Dostawcy Grupy otrzymają możliwość przyspieszonej zapłaty, a spółki będą mogły wydłużyć termin spłaty, co wpłynie pozytywnie na ich płynność.

Z faktoringu odwrotnego skorzystają Ciech S.A., Ciech Sarzyna, Ciech Pianki, Ciech Soda Polska i Ciech Vitrosilicon. Grupa chce wprowadzić faktoring odwrotny także w spółkach niemieckich (Ciech Soda Deutschland i Ciech Energy Deutschland).

W ramach faktoringu odwrotnego spółki z Grupy zyskają możliwość wydłużenia terminów spłaty zobowiązań handlowych w stosunku do obecnie stosowanych, a dostawcy będą mogli korzystać z przyspieszonego finansowania należności przez instytucję finansującą, w oparciu o atrakcyjny koszt finansowania wynikający z wiarygodności Grupy Ciech. Podpisana umowa jest kolejną tego typu i zwiększa skalę wykorzystania tego instrumentu finansowego w Grupie.

Wykorzystanie faktoringu odwrotnego to kolejne działanie Grupy Ciech mające na celu zwiększenie płynności finansowej w obliczu aktualnej sytuacji rynkowej. Ciech w ciągu ostatnich kwartałów podjął szereg inicjatyw zwiększających dostępność środków pieniężnych - na koniec pierwszego kwartału Grupa dysponowała na rachunkach kwotą ok. 700 mln zł.

W 2019 roku Grupa Ciech zwiększyła przepływy z działalności operacyjnej o 78 mln zł do 532 mln zł, wartość kapitału obrotowego spadła o 90 mln zł (spółka uwolniła tę kwotę w porównaniu do 2018 roku), a wolne przepływy pieniężne wzrosły w ujęciu rocznym o 297 mln zł do poziomu 124 mln zł.


Czytaj więcej:
brak
 

Soda kalcynowana, sól warzona, środki ochrony roślin, pianki poliuretanowe, krzemiany sodu i potasu, opakowania szklane

Polska

Reportaże

Forum