Kolejne pozwy za wadliwy styropian

Kolejne pozwy za wadliwy styropian
Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu (PSPS) wystąpiło w marcu z trzema powództwami o zaniechanie czynów nieuczciwej konkurencji. Pozwy skierowane są przeciwko producentom, których wyroby uzyskały negatywne wyniki podczas branżowej kontroli jakości styropianu dla budownictwa realizowanej w ramach Programu Gwarantowany Styropian. O stwierdzonych nieprawidłowościach poinformowano też UOKiK, Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz właściwe Wojewódzkie Inspektoraty Nadzoru Budowlanego.

- Powództwa wystosowano w oparciu o wyniki cyklicznej kontroli rynku w Programie Gwarantowany Styropian - mówi Aleksander Stawicki, partner w kancelarii prawnej WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr. - W przypadku wyrobów trzech firm stwierdzono, że w latach 2012-2013 wprowadziły do obrotu płyty styropianowe nieposiadające istotnych właściwości użytkowych zadeklarowanych przez producenta i niespełniające norm technicznych. Łącznie z pierwszymi dwoma pozwami z grudnia ubiegłego roku, obecnie otwartych jest pięć spraw o zaniechanie czynów nieuczciwej konkurencji. Pierwsza z rozpraw zaplanowana jest na sierpień tego roku.

Zgodnie z regulaminem Programu Gwarantowany Styropian, wszystkich producentów wyrobów, w których oznakowaniu lub deklarowanych cechach stwierdzono nieprawidłowości, obejmuje szereg sankcji, w tym - obok kroków administracyjnych i prawnych - kary finansowe. Warunkiem odroczenia lub odstąpienia od poszczególnych sankcji jest deklaracja producenta niepełnowartościowych wyrobów, że podejmie określone przez Program działania zmierzające do usunięcia odnotowanych nieprawidłowości.

W Programie Gwarantowany Styropian, pierwszej w Polsce inicjatywie samoregulacji w branży styropianu dla budownictwa, aktualnie uczestniczy 23 producentów, reprezentujących ok. 70 procent rynku. Lista firm podlega weryfikacji po każdym kolejnym etapie kontroli jakości wyrobów dostępnych w obrocie handlowym, realizowanej przez niezależne nostryfikowane laboratorium. Uczestnicy Programu, których produkty stale uzyskują pozytywne wyniki badań w zakresie zgodnego z regulaminem Programu oznakowania oraz posiadają minimalne zalecane przez PSPS do określonej aplikacji poziomy parametrów technicznych, otrzymują prawo do stosowania Znaku Jakości Gwarantowany Styropian.

Czytaj więcej: Polistyren (PS) 97 Prawo 237


orikos orikos
*.73.171.170

Wysłany: 2014-04-08 16:32:13

Widać, że PSPS nie próżnuje i dobrze. Kwestia miesięcy jak naciągacze się wykruszą, gdy zobaczą czym grozi ich naciągactwo. Niestety, ale w sieciówkach kantowanie choćby na wadze minimalnej (którą łatwo sprawdzić przecież) było na porządku dziennym.